Foto: Ossian Grahn Advokat Göran Witt-Strömer påpekar att Hedinmålet innebar ovanligt stor medial uppmärksamhet – något som kan påverka ersättningens storlek.

Friad i Hedinmålet kräver ersättning av staten

Han är friad av hovrätten på alla punkter. Nu kräver mannen som häktades då insatsstyrkan slog till mot Karl Hedin i samband med vargmålet ersättning från staten för lidande och förlorad arbetsinkomst.

Då nationella insatsstyrkan slog till mot Karl Hedin den 26 oktober 2018 började mardrömmen för den välkände företagsledaren och jägaren.

Målet överklagades

Men också en senare medåtalad man drabbades hårt och satt häktad i en månad fram till 26 november 2018. Mannen friades sedan av tingsrätten och senare av hovrätten efter att åklagaren i målet överklagade.

Nu vill mannen ha ersättning av staten och har vänt sig med en ansökan till Justitiekanslern, JK.

Dels kräver han 29 096 kronor i ersättning för förlorad arbetsinkomst, dels kräver han ersättning för lidande, något som enligt praxis kan uppgå till ett större belopp.

”För sitt lidande”

– Det stämmer. Förutom ersättning för inkomstbortfallet vill min klient ha ersättning för sitt lidande. Enligt JK:s praxis brukar det ligga på mellan 1 000 och 1 500 kronor per frihetsberövat dygn. Men i det här fallet handlar det om ett extremt uppmärksammat fall med stor mediebevakning, säger Göran Witt-Strömer, mannens advokat.

Hur mår din klient nu när det har gått en tid sedan han helt friades?

– Han var väldigt glad när den friande domen från hovrätten vann laga kraft. Min personliga reflexion är att man mår bäst av att lägga sådant här bakom sig för att gå vidare och mitt intryck är att han gjort just så, säger Göran Witt-Strömer.