Foto: Suzanne Fredriksson I reviret Flatmossen i Värmland är jakten avlyst tills vidare, i brist på vargar. Det revirhävdande paret är förmodligen skjutet och några spår av valpar har inte påträffats, men länsstyrelsen letar vidare.

Fullskjutet i fem av tolv vargrevir

I revir efter revir avslutas licensjakten på varg då det inte längre finns några djur kvar på tilldelningen. Framför allt i Värmland har jakten varit framgångsrik, med fullskjutet i tre av sex revir.

Licensjakten på varg går nu in i sin andra vecka och de jaktliga förhållandena har varierat geografiskt. Värmland välsignades med snö precis i tid för premiären. I Gävleborg och Dalarna har förutsättningarna delvis varit betydligt sämre.

Avlyst i Flatmossen

Patrik Hallberg, enhetschef på länsstyrelsen i Värmland, tycker att årets licensjakt på varg i Värmland har varit framgångsrik.

I fyra av sex revir är jakten avlyst. Men i ett av dem, Flatmossen, finns det fyra av sex vargar kvar på tilldelningen.

– Vi avlyste jakten tills vidare efter det att, vad vi förmodar, det revirmarkerande paret fälldes. Vi väntar på svar på dna-proverna. Men vi har inte påträffat spår efter valpar. Det verkar inte finnas fler vargar i reviret, hittar vi fler fortsätter jakten, säger Patrik Hallberg.

Han fortsätter:

– Annars är jakten klar på alla ställen utom i Forshagareviret, också i gränsreviren mot Norge och i Vismen som vi delar med Örebro.

”Isvägar och snöbrist”

De sista vargarna i Forshagareviret är dock svåra att komma nära under nuvarande förutsättningar.

– Förhållandena är svåra nu med isvägar och snöbrist. Men förra veckan var det bra.

Årets licensjakt på varg är den första som Patrik Hallberg följer som enhetschef. Han tycker att den har varit effektiv.

– Den har gått väldigt snabbt och bra. Då den första vargen fälldes i Forshagareviret var jag där med landshövdingen och fick titta på den.

Samtidigt har jaktmotståndare gjort sitt bästa för att störa jägarna.

– Så är det, det har varit många störningar. Man har blockerat vägar, maskerat sig och filmat och polisen har haft en särskild insats. Aggressionerna har riktats mot jägarna, inte mot länsstyrelsens personal.

Här kan du se tilldelningen län för län och följa hur jakten går.