Moderaternas landsbygdspolitiske talesman Ulf Berg menar att Naturvårdsverkets nya strategi går emot riksdagens beslut och att Miljöpartiet inte vill ha en viltmyndighet.
Foto: Montage / Erik Mandre / Shutterstock.com Moderaternas landsbygdspolitiske talesman Ulf Berg menar att Naturvårdsverkets nya strategi går emot riksdagens beslut och att Miljöpartiet inte vill ha en viltmyndighet.

Moderaternas Ulf Berg om ny viltstrategi:

”Går emot riksdagens beslut”

I dag meddelade Naturvårdsverket att de tagit fram en ny strategi för att skapa en balanserad viltförvaltning. Ulf Berg, moderaternas talesperson i landsbygdsfrågor, välkomnar idén om regionaliseringen av viltförvaltningen, men påpekar att Miljöpartiet fortfarande inte är med på banan.

Jägarnas förtroende för Naturvårdsverket har gradvis avtagit under senare år, skriver Ulf Berg, moderaternas landsbygdspolitiske talesperson, i ett pressmeddelade.
Det är en av anledningarna till att Moderaterna och alliansen tidigare i våras tog initiativ till en ny viltmyndighet som ska hantera rovdjursfrågor och viltförvaltning. Detta blev också det förslag som riksdagen röstade igenom.

Vill tydliggöra sin egen roll
Naturvårdsverkets nya strategi för viltförvaltning går inte i takt med riksdagens beslut utan istället vill verket tydliggöra sin roll som nationell myndighet för jakt och vilt.
– Jag anser att den nya strategi som presenterades i dag går stick i stäv med riksdagens beslut. Regeringen har att rätta sig efter vad majoriteten i kammaren beslutar och i detta fall har vi varit tydliga med att vi vill ha en viltmyndighet, säger Ulf Berg (M).

Miljöpartiet och miljöministern motsätter sig riksdagsbeslut
Ulf Berg menar att han är väl medveten om att miljöpartiet och miljöminister Åsa Romson inte vill ha någon viltmyndighet. Miljöpartiet motsätter sig en decentraliserad och regionaliserad viltförvaltning där besluten kommer närmare dem som berörs, menar Berg.
– Jag välkomnar visserligen att Naturvårdsverket menar att en regionalisering av viltförvaltningen är nödvändig. Miljöpartiet och regeringen måste dock fortsatt verka för en ny viltmyndighet och inte för mer av det som inte har visat sig fungera, avslutar Ulf Berg (M).  
Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning är en nationell strategi. Den beskriver vägval för att utveckla och stärka Sveriges viltförvaltning fram till år 2020.