Så här ser sändaren på Garmin Astro 230 ut. Den sätts runt halsen på hunden och är bätte lämpad än föregångaren för hundar som tenderar att söka sig ned i gryt. Enligt svenska generalagenten ska en tyngd garantera att antennen alltid sitt i optimalt läge för sändning till handenheten.
Så här ser sändaren på Garmin Astro 230 ut. Den sätts runt halsen på hunden och är bätte lämpad än föregångaren för hundar som tenderar att söka sig ned i gryt. Enligt svenska generalagenten ska en tyngd garantera att antennen alltid sitt i optimalt läge för sändning till handenheten.

Garmin Astro kan få laglig, svensk version

Jakt & Jägare kan i dag avslöja att pejlutrustningen för jakthundar, Garmin Astro, kan bli laglig i Sverige inom en månad.

– Om Post- och telestyrelsen håller fast vid den inriktning som man diskuterar i dag, kommer vi att släppa en svensk pejl månadsskiftet september-oktober. Det rekommenderade cirkapriset blir 5 995 kronor, säger Christian Olsson, VD för Garmins svenska generalagent, Sportmanship International AB.

I dag säljs och används alla Garmin Astro 220, som nuvarande modellen heter, olagligt i Sverige. De har i många fall direktimporterats från tillverkningslandet USA.
Som argument till förbudet har bland annat anförts att pejlarna skulle kunna störa svenska militären. Det sa till och med Per G Andersson, jurist vid Post- och telestyrelsen (PTS) i en intervju med Jakt & Jägare för några dagar sedan.

Stora pengar på auktion
Men idag avslöjar han mer om de bakomvarande orsakerna:
– Det är militären som använder de här frekvenserna i dag. Men vi har ingen uppgift om att pejlarna stört. Istället handlar det om att militären kanske släpper ett antal frekvenser för civil användning i framtiden. Då vill vi ha dem rena. De inbringar nämligen stora pengar när de auktioneras ut. Det finns alltså betydande ekonomiska intressen här.
Per G Andersson och övriga tjänstemän på PTS jobbar med inriktningen att komma med ett förslag som tillåter Garmin Astro i Sverige från den 1 oktober. Det avgörande beslutet tas i styrelsen.
– Men vi kommer aldrig att tillåta USA-modellen, utan kommer att kräva en CE-märkt variant. CE är den europeiska klassningen som garanterar att radioapparatur i hela Europa håller samma standard, säger Per G Andersson.

Tusentals kronor billigare
De revolutionerande faktorerna med Garmin Astro är flera: En är priset. I dag saluförs modellen Astro 220 för 4 600 kronor på svenska Internetsajter. Det är tusentals kronor billigare än GPS-pejlarna. De som köper dem över disk i USA betalar med nuvarande dollarkurs cirka 3 600 kronor.
Dessutom behövs inga mobiltelefoner för att utrustningen ska fungera. Den sänder ut en radiosignal som ger hundföraren en exakt position på kartan i handenheten. Precis som med de GPS-pejlarna kan man sedan lagra in hela drevlöpan i datorn och analysera vad som egentligen hände under dagen.
Men frekvensen i USA-modellerna ligger alltså där svenska militären har sina frekvenser och pejlarna är olagliga i Sverige.

Samma frekvenser som i Norge
Nu har PTS tjänstemän fastnat för att föreslå samma frekvenser i Sverige som i Norge. Det gillar inte ledningen inom branschorganisationen Sveriges kommunikationselektronikföretagarförening (SKELF) som yttrat sig i remmissrundan.
Liza Törngren, VD Svenska Zodiak, konkurrent till Garmin, är ordförande SKELF:
– Jag är naturligtvis part i målet här, men det handlar inte om produkten som sådan. Den är jättespännande och självklart ska den ut på marknaden.
– Vi vänder oss mot att PTS föreslår att man ska ta en av talkanalerna på 155-bandet till den här pejlen. Jägare med äldre apparater har egentligen bara två talkanaler idag – med det här förslaget förlorar de den ena. Vårt förslag är att ta två helt nya kanaler, säger Liza Törngren.
Per G Andersson håller med om att det är olyckligt att en talkanal går förlorad.

Norsk svartimport hotar
– Det finns inga ideala lösningar på problemet. Om vi väljer andra frekvenser än Norge kommer vi i alla fall att få en svartimport av norska pejlar, säger Per G Andersson.
Christian Olsson, VD vid svenska generalagenten för Garmin, är glad över PTS planer på att tillåta de norska frekvenserna i Sverige.
– Håller man fast vid de tankarna kommer vi att kunna släppa den svenska varianten så fort PTS fattat sitt beslut. Annars måste vi utveckla en speciell pejl för Sverige och då kommer det att dröja. De olagliga pejlarna kommer vi aldrig att sälja, säger Christian Olsson.
Versionen som börjar säljas i Sverige är i sådana fall Astro 220 Nordic. Storebror Astro 230 kan också bli aktuell.

Sändaren på halsbandet
– Nyheten är att hundens sändare sitter i halsbandet, istället för i en sele på ryggen. Det kommer att passa bra även för mindre hundar. Den har en tyngd som gör att antennerna alltid sitter rätt och det rekommenderade cirkapriset blir 5 995 kronor, förklarar Christian Olsson.
– Den får också en ny typ av antenner, både i sändare och mottagare, som gör att räckvidden ökar. För Astro 220 säger vi att räckvidden är tre till sju kilometer – för Astro 230 anger vi upp till tio kilometer, tillägger Christian Olsson.
Jakt & Jägares reporter har talat med jägare som använder den olagliga USA-modellen. De är mycket nöjda med pejlen, även om risken för upptäckt och böter naturligtvis oroar dem.
– Problemet med den relativt korta räckvidden löser jag genom att sätta på hunden en vanlig pejl. Om den försvinner utom räckhåll för Astron går jag upp på en höjd och tar ut riktningen på den andra pejlen, sedan åker jag åt det hållet och får så småningom kontakt på Astron, säger en jägare.
Fördelen med den konventionella typen av GPS-pejlar är att man har täckning hur långt som helst.

Hotade med åtgärder
I förra intervjun i Jakt & Jägare hotade Per G Andersson vid PTS med att vidta åtgärder mot företag som säljer den olagliga USA-versionen.
Finns det verkligen lagrum för det? Är det inte först när pejlen används som den blir olaglig?
– Nej, lagen säger att radioutrusning som inte är tillåten i Sverige inte heller får säljas. Vi har en grupp kontrollanter som kan mäta olaglig utrustning och vad deras planer är tänker jag inte avslöja. Men vi är en liten organisation utan resurser att kontrollera överallt.
– Dessutom är inte den polisiära vägen rätt väg att gå. Här jobbar vi nu hårt för att få den nya pejlen godkänd, säger Per G Andersson.
Han har som tjänsteman på PTS fått uppleva ett starkt sug efter Garmin Astro. Det ringer mänger med människor och undrar.
Generalagentens främste företrädare, Christian Olsson, har också känt ett stort tryck.
Därför är alltså den glada nyheten i dag: Astron kan komma ut som godkänd version i Sverige redan i månadsskiftet september-oktober.