Länsstyrelsen Jämtland har i drygt 30 år upplåtit sin del av jakten till gästjägare hos samebyarna genom att sälja gästårsjaktkort för 500 kronor.
Foto: Shutterstock Länsstyrelsen Jämtland har i drygt 30 år upplåtit sin del av jakten till gästjägare hos samebyarna genom att sälja gästårsjaktkort för 500 kronor.

Gästjägare hos renskötare utreds

Länsstyrelsen Jämtland granskar nu sig själv, efter att det har uppdagats att den kan ha bidragit till att älg har jagats illegalt på statens mark på renbetesfjällen sedan 1987. Det hela handlar om ifall samebymedlemmar har rätt att ha med sig gästjägare under älgjakt eller inte.

Det är bara samebyarna som har tilldelning av älg i renbetesfjällen. Jakträtten delar de med fastighetsägaren staten, som inte jagar. I stället har statens företrädare – det vill säga Länsstyrelsen Jämtland – upplåtit sin del av jakten till gästjägare hos samebyarna genom att sälja gästårsjaktkort.

Får inte överlåtas
Men jakträtt på statens marker får inte överlåtas till någon annan. Jakträttsinnehavare får inte heller ta med sig jaktgäster på älgjakt. Ändå sålde länsstyrelsen 358 gästjaktkort på älg för 500 kronor styck i höstas, vilket Svensk Jakt var först med att avslöja.
Tidningen har också uppgifter om att samebyar säljer älgjakt på statens marker. Men både Svenska samernas riksförbunds verksamhetschef och förbundsjurist, samt chefsjuristen på länsstyrelsen, menar att samebymedlemmar inte får sälja vidare sin jakträtt. Däremot får de ta betalt för till exempel guidning och boende.

Har inte tagit betalt
En av dem som under åtminstone fem års tid har haft gästjägare med sig på när han har jagat älg i Härjedalen är sametingets styrelseledamot Anders Kråik. Och han förnekar att han har tagit betalt, på en direkt fråga från Sameradion.
– Jag har inte tjänat någonting annat än att jakten har blivit rationell eftersom man också har ett renskötselarbete så själva tiden för att kunna utöva älgjakt blir ju relativt begränsad. Det måste ske under en kortare tid och då är det bra att man har hjälp eller att man kan ta in gästjägare, säger han till Sameradion.
Anders Kråik förklarar att i Handölsdalens sameby, där varje samebymedlem har rätt att skjuta två vuxna älgar och två kalvar, är det ortsbor som deltar i älgjakten.

Granskar sig själv
Länsstyrelsen Jämtland granskar nu sig själv och utreder ifall den under drygt 30 års tid har upplåtit jakt som den inte har rätt att upplåta. Om det visar sig att länsstyrelsen har gjort fel kommer den att registrera älgmarken och forma ett system som är rätt. Chefsjuristen menar att situationen med älgjakt på renbetesfjällen är unik och inte går att jämföra med andra län.
En konsekvent av samebyarnas älgjakt är att stora arealer fjällmark varje höst blir avlysta för småviltsjakt, vilket innebär att många ripjägare som vill jaga i fjällen tvingas avstå jakt under de första veckorna.