Vargjakten är över, sammanlagt sköts 27 vargar i Sverige mellan den 2 januari och 15 februari.
Foto: Shutterstock Vargjakten är över, sammanlagt sköts 27 vargar i Sverige mellan den 2 januari och 15 februari.

Årets licensjakt på varg är över

27 vargar sköts i fyra län. Den första fälldes i reviret Vidaln på gränsen mellan Örebro och Västmanlands län och den sista i reviret Stora Bör i Värmland, då nysnö gjorde spårning möjlig förra veckan.

Den första och tredje vargen som sköts på premiärdagen, den 2 januari, hörde hemma i Vidaln på gränsen mellan länen Örebro och Västmanland. Totalt en tik och fyra hanar fälldes i reviret.
Efter bara två dagar var de sex tilldelade vargarna skjutna i Andånreviret i Gävleborg. Länsstyrelsen utökade då tilldelningen med ytterligare fyra vargar eftersom det fanns vargar, till exempel alfatiken, kvar i reviret.

JRF ansökte om utökad tilldelning
Också i Värmland fanns skäl att överväga en utökad tilldelning. Torsdagen den 11 februari fälldes den sista tilldelade vargen av sex i Stora Bör-reviret.
Men eftersom spår efter ytterligare två eller tre vargar observerats i trakten ansökte Jägarnas Riksförbund, JRF, och Jägareförbundet, SJF, i Värmland hos länsstyrelsen om att få fälla ytterligare en eller två vargar i reviret. Orsaken som angavs var att detta skulle bidra till att målet att upplösa reviret lättare kunde uppnås.

Avslagen begäran
Länsstyrelsen i Värmland avslog JRF:s begäran och skriver bland annat:
”DNA från en sedan tidigare känd avkomma i Stora Bör-reviret har hittats, men det är ännu oklart om det var den vargen som sköts igår. DNA-svar från de fem första fällda vargarna visar att den revirmarkerande hannen och tre avkommor finns bland dessa. Den femte vargen var dock en årsvalp från Laxarbyreviret. De uppgifter som Länsstyrelsen hade då jakten startade var att det fanns åtminstone fem vargar i familjegruppen och att det inte fanns några indikationer på att den revirmarkerande tiken fanns kvar, varken före eller under jakten. Det finns alltså inga indikationer i nuläget på att det finns fler vargar kvar från familjegruppen i Stora Bör.”

Vargförespråkare nekas prövningstillstånd
Också vargvännernas försök att olagligförklara vargjakten är över – och slutade med att kammarrätten i Sundsvall nekar dem prövningstillstånd. Det var lokala avdelningar av Naturskyddsföreningen, Jaktkritikerna och Svenska Rovdjursföreningen som överklagade all licensjakt på varg. Kammarrättens beslut innebär att förvaltningsrättens dom angående jakt i Västmanland, Örebro och Värmland gäller. Överklagandet angående vargjakten i Gävleborg är ännu inte avgjord.

Rekordvarg sköts
Största vargen fälldes i reviret Andånreviret i Gävleborg – en hanne som vägde 54,8 kilo.