Grannländer inte lika generösa mot utländska jägare

Fjällrådet har låtit göra en utredning i hur jakten fungerar i andra länder än i Sverige. I Norge, Finland, Danmark och till exempel även Polen är det inte lika lätt för utländska jägare att få jaga på statens mark. Småviltsjakten upplåts i stor utsträckning bara till landets invånare.

Förra året ändrades reglerna för småviltsjakt på den svenska statens mark i fjällen. Samma villkor ska gälla för utländska jägare som för jägare bosatta i Sverige.

Bakom beslutet ligger skrivelser från kommerskollegium och EU-kommissionen, som ansåg att de svenska reglerna stred mot EG-rätten.

– Vi undviker nu att hamna i EG-domstolen, sade jordbruksminister Eskil Erlandsson då i ett pressmeddelande.

Bland länderna i regionen är det bara Sverige som tolkat bestämmelserna så att de också skulle innefatta upplåtandet av jakt.

Låter inte utlänningar jaga alls

I Norge, Finland, Danmark och även i Polen som är med i EU, får lokalbefolkningen företräde till jakt på statens mark. En del av länderna låter inte utländska jägare jaga alls, eller har olika restriktioner.

Jaktvårdskonsulent Hans Geibrink berättade i ett föredrag på Jägareförbundets årsstämma att de olika länderna löst frågan på olika sätt.

I Norge får även utlänningar köpa jaktkort i Nordland och Troms, men i Finnmarksområdet kan statens mark betraktas som privat eftersom det har ett lokalt självstyre.

– I Finnmark kan reglerna ändras lite hur som helst, sade Hans Geibrink under föredraget, rapporterar Svensk Jakt.

Helt stopp på vissa norska marker

På statens mark i de södra delarna av Norge, så kallade statsallmenningar, är det däremot helt stopp för utlänningar att jaga. Enbart fast boende i Norge får tillgång till jakten.

– Danmark har ingen statsägd mark av jaktlig betydelse. Däremot allmänt vatten. Även här är det så att jakten endast upplåts till dem som är fast bosatta i landet, berättade Hans Geibrink.

De finska reglerna är dock lite krångligare. På statens vatten i havet och i en del insjöar får alla finska medborgare jaga. I norra Finland får de fast bosatta jaga på statens mark.

Nästan omöjligt på finsk statlig mark

– Övriga finska medborgare och utlänningar kan delta i utlottning

av ett mycket begränsat antal jaktkort. Väntar man till oktober blir det lite lättare, men i början av säsongen uppges det vara nästan omöjligt att komma in på statens mark, berättade Hans Geibrink enligt Svensk Jakt.

Om man har gott om pengar finns det en möjlighet att komma runt dessa bestämmelser. Man kan köpa guidad jakt på statens marker genom turistjaktföretag. Det kostar till exempel 335 euro att fälla en tjädertupp och en orrtupp kostar 170 euro.

Som svensk jägare som vill till Polen och jaga på statlig mark måste man också köpa jakt via jaktreseföretag.

Slår vakt om den egna jakten

– Man kan väl sammanfatta situationen med att andra länder haft högre ambitioner än Sverige när det gäller att slå vakt om den egna befolkningens möjligheter till jakt, konstaterade Hans Geibrink.

Dock har både Norges jakt på statsallmenninger och Danmarks jakt på allmänt vatten överklagats till EU-kommissionen. Beslutet från kommissionen väntas komma snart. Fjällrådet inväntar det beslutet för att ta ställning hur de ska driva frågan vidare.