Vargylen hörs över nejden och allmänheten berättar om en ny ljudsituation och vargiakttagelser.
Foto: Shutterstock/Alin Brotea Vargylen hörs över nejden och allmänheten berättar om en ny ljudsituation och vargiakttagelser.

Grupper av ylande vargar i Skaraborg

Ylande vargar rör sig i flera nya områden i Skaraborg. Mycket tyder på att det rör sig om en större grupp vargar, enligt Nelly Grönberg, inventeringsansvarig på länsstyrelsen.

Det är P4 Skaraborg som rapporterar om att många privatpersoner har vittnat om att de har sett och hört ylande vargar i Skaraborg.
Iakttagelserna har gjorts på flera olika platser och Nelly Grönberg, inventeringsansvarig på länsstyrelsen, berättar att den samlade bilden är att det rör sig om en större grupp vargar som rör i området.

Ny situation
– Vi har under flera månaders tid fått in rapporter om synobservationer och även att man har hört ylningar. När de ylar så och man hör den typen av tecken på vargförekomst är det en större grupp vargar, säger Nelly Grönberg till P4 Skaraborg.
Som svar på en fråga om hur djurägare ska förhålla sig, säger hon:
– Man ska naturligtvis ha den vetskapen i bakhuvudet att man eventuellt har att göra med en ny situation utifrån djurhållningsaspekten.