Foto: Shutterstock De vanligaste åkommorna för wachtelhundar är skador, mag- och tarmproblem samt tumörer.

Hälsoproblem att se upp med i jakthundsraser

Skador orsakade av vilt, livmoderinflammation, diskbråck och tumörer. Det är några av de vanligaste hälsoproblemen i sex populära jakthundsraser, enligt statistik från försäkringsbolaget Agria.

Underlaget i Agria Breed Profiles

94 procent av de SKK-registrerade hundarna i Sverige är försäkrade, cirka 43 procent av dem i Agria.

För att ett veterinärbesök ska komma med i Agrias statistik krävs att kostnaden överstiger hundägarens fasta självrisk, så att ett skadeärende har hanterats av försäkringsbolaget.

Källa: Agria

Det är Agrias så kallade breed profiles, det vill säga rasprofiler, som ligger till grund för den sammanställning över några jakthundsrasers hälsa som försäkringsbolaget presenterar i dag. Raserna är jämthund, gråhund, drever, tax, wachtelhund och östsibirisk lajka.

I en breed profile jämför Agria aktuell ras med alla övriga hundraser som ingår i Agria Breed Profile. Det som jämförs är bland annat hur vanliga olika hälsoproblem är, i vilken ålder hundarna besöker veterinär för första gången och hur länge individerna i en viss ras lever jämfört med hundarna i alla andra raser.

Data från perioden 2011–2016

Underlaget i de senaste rasprofilerna är baserat på data som gäller rashundar försäkrade i Agria under åren 2011–2016. Hälsotillståndet i en hundras förändras dock sällan nämnvärt på några få år, det vill säga en generation, så uppgifterna anses fortfarande aktuella.

– Statistiken ger hundägare värdefull kunskap inför valet av hundras, men är också viktig för uppfödare i arbetet med hållbar avel och friska hundar, säger Patrik Olsson, hundexpert och affärsområdeschef på Agria, i ett pressmeddelande.

Jämthund & gråhund

Jämthund, som enligt Svenska Kennelklubben var den fjärde mest populära hundrasen i Sverige förra året, besöker oftast veterinär på grund av skador, symtom från mage och tarm, eller smärta i rörelseapparaten, främst orsakat av patellaluxation, armbågen eller ryggen. En annan diagnos som är vanlig är inflammation i de övre luftvägarna.

Agria påpekar också att risken för att en jämthund ska drabbas av vilt och skottskador är högre än för jämförelsegruppen, vilket inte är förvånande eftersom den inte bara består av jakthundsraser.

De tre vanligaste orsakerna till veterinärbesök för gråhundar är skador, hudproblem och tumörer. Gråhundar drabbas dock något mer sällan av mag- och tarmbesvär som är mycket vanligt i alla raser.

Drever & tax

Drevrar besöker sällan veterinär. Gör de det handlar det oftast om symtom från mage och tarm, skador och tumörer. Hos tikarna sticker livmoderinflammation ut, överlag har de något oftare behov av djursjukvård än hanarna. Drevrar drabbas också i större utsträckning av symtom från nedre luftvägar.

Medianåldern för de normalstora taxarnas första veterinärbesök är 7,3 år, alltså betydligt högre än för jämförelsegruppen som är 5,2 år. De tre vanligaste orsakerna till dessa veterinärbesök är symtom från mage och tarm, rörelseapparaten – framför allt diskbråck – samt tumörer. Taxar drabbas också oftare av hjärtsjukdomar än jämförelsegruppen.

Wachtelhund & östsibirisk lajka

Wachtelhundar drabbas oftare än jämförelsegruppen av öroninflammation, viltskador, hudskador och klobrott. Men de allra vanligaste åkommorna är skador, mag- och tarmproblem samt tumörer. De har däremot mer sällan besvär med exempelvis tänder och i analområdet.

Skador, rörelseapparaten och mag- och tarmbesvär är de tre vanligaste orsakerna till veterinärbesök för östsibiriska lajkor. Framför allt sticker skadorna ut, bland annat hudtrauma och skador i möte med vilt, men också orm- och insektsbett. Rasen drabbas även i viss mån av patellaluxation, skador i leder, ligament och senor.