Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson tillsammans med kollegorna Heidi Sörensen och Risto Artjoki.
Foto: Marianne Andersson, Miljödepartementet Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson tillsammans med kollegorna Heidi Sörensen och Risto Artjoki.

Handslag för gemensam vargpolitik

Fredagen den 12 augusti träffades statssekreterare från miljödepartementen i Norge, Finland och Sverige för att lägga upp ett samarbete om den fennoskandinaviska vargstammen. Vargfrågan ska lyftas upp på högsta politiska nivå.

Åsa-Britt Karlsson är statssekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren.
– På svenskt initiativ lyfts för första gången frågan om samarbete kring vargförvaltning upp på politiskt nivå. Det känns mycket värdefullt att vi nu kan fördjupa samtalen med våra grannländer om hur vi gemensamt ska kunna skapa bättre förutsättningar för en livskraftig vargstam. Det här är ett första steg i utvecklingen av vargförvaltningen och samarbetet mellan Sverige, Norge och Finland, säger hon.

Vargflyttsavtal med Norge
Närmast blir det ett samarbete med Norge för att sändarmärka vargar och övervaka vargbeståndet. Nu finns ett avtal om flyttning av genetiskt värdefulla vargar.
– Vi har identifierat vilka som är de genetiskt värdefulla djuren och hur de ska skyddas. Ett samarbete i vargfrågan är absolut nödvändigt, för vargen känner inga gränser, säger Åsa-Britt Karlsson till Dagens Nyheter.
På sikt behöver även Ryssland involveras eftersom de vargarna i Fennoskandinavien har sitt ursprung i den finsk-ryska vargpopulationen.
Samarbetet ska även gälla björn, lodjur och järv.