Här ska Stockholmsvargarna vara

Länsstyrelsen i Stockholm har nu pekat ut i var man kan tänka sig att vuxna vargar kan placeras ut. På två platser inom ett område från Rimbo i söder till nordväst om Hallstavik är det möjligt att släppa ut vargar menar länsstyrelsen. Stockholm län är därmed det enda länet där planerad vargutsättning inte stött på protester.

Det är regeringen som gett länsstyrelserna i det mellansvenska vargbältet i uppdrag att peka ut två platser per län där det är möjligt att placera ut vuxna vargar. Vargarna ska antingen importeras till Sverige eller flyttas inom landet.
Marken i de områden som länsstyrelsen i Stockholm pekat ut ägs eller förvaltas av Sveaskog och Naturvårdsverket.

Valde bort Drottningholm
Förutom det nu föreslagna området fanns Ekerö (Med bland annat Drottningholms slott där kungafamiljen bor) och Stockholms skärgård där det var möjligt att placera ut vuxna vargar. De områdena ansågs som mindre lämpade.
Frågan har blivit aktuell då Naturvårdsverket nyligen beslutade att vargparet som stört samebyn i Idre och rivit renkalvar ska flyttas.
I de övriga länen har planer på att släppa ut vuxna vargar rönt stort motstånd. I Västra Götaland har kommun och berörda människor protesterat mot planerna. I Örebro län har politikerna i viltförvaltningsdelegationen tillsammans med Rovdjursföreningen kört över skogsnäringen, fiskare, lokalt näringsliv och jägare.

Två länsstytrelser säger nej
Länsstyrelserna i Värmland och Dalarna har sagt nej. I Västmanland var viltförvaltningsdelegationen oenig och i Gävleborg satte man upp speciella krav för att acceptera vargutsättning. Bland annat att riksdagens tidigare beslut om ett maxtak för antalet vargar på 210 stycken ska gälla, ett beslut som regeringen rev upp i augusti i år.
Det tycks alltså som att Stockholm är det enda länet dit vargarna är odelat välkomna.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...