Här ska vargar planteras ut

Gävleborg, södra Dalarna, Västmanland, Örebro och norra Östergötland pekas ut av vargforskarna som lämpliga platser att släppa ut inflyttade vargar.

Det är Naturvårdsverket som beställt utredningen inför de planerade utplanteringarna av nya vargar som ska ske de närmaste fem åren för att få bukt med inaveln i vargstammen.
Utredningen ska vara klar till slutet av september.

Olof Liberg, koordinator i Skand-ulvprojektet, säger till Svenska Dagbladet att man använt vissa kriterier för att bedöma lämpliga områden:
Vargarna bör släppas långt en bra bit från renskötselområdet och den norska gränsen, de ska relativt lätt kunna hitta en partner, inte släppas för nära områden med många tamdjur och inte i redan etablerade vargrevir.

Acceptansen olika
De lämpligaste djuren att flytta är unga, vuxna vargar som är på jakt efter en partner att bilda revir med.
Olof Liberg säger till SvD att knäckfrågan är vilken acceptans vargutsättningarna får hos lokalbefolkningen.
– En del kommer alltid att vara förbannade och andra kommer att välkomna vargarna. Det är lika illa över hela området som vi pekar ut, säger Liberg.