Foto: Shutterstock & privatFörbundsstyrelsen beslutade den 18 maj att med omedelbar verkan återkalla Victoria Kärrmans medlemskap i JRF med hänvisning till paragraf 6 i förbundsstadgarna.

JRF:s Norrbottensdistrikt:

”Häv uteslutningen av Victoria Kärrman”

JRF:s Norrbottensdistrikt gör tyvärr bedömningen att Jägarnas Riksförbund tycks ha förfallit till en topp- och tjänstemannastyrd organisation, vars huvudsakliga syfte verkar vara att tjäna den kvarvarande spillran av förbundsstyrelseledamöter.

Vi har tidigare förklarat att vi har fullt förtroende för den numera uteslutna distriktsordföranden, förbundsstyrelseledamoten och medlemmen Victoria Kärrman. Om detta är det egentligen meningslöst att orda mer.

Paragraf 6
Vidare vill vi tydligt uttrycka vår åsikt att hänvisningen till paragraf 6, uteslutningsparagrafen, är en fullkomligt horribel vantolkning i eget syfte av förbundets stadgar.
Den nu återstående förbundsstyrelsen gör uppenbarligen bedömningen att en styrelseledamot som driver frågor, ställer frågor och har andra åsikter än övriga ledamöter skadar förbundet och därmed ska uteslutas enligt paragraf 6. Förfarandet kan liknas med att regeringen utesluter en besvärlig, men folkvald, riksdagsledamot.
Victoria Kärrman valde, som den empatiska person hon är, att lyssna på personalen när kraftig kritik riktades mot ledningen. Hon har inte riktat någon som helst kritik mot revisorerna eller deras arbete. Hon har däremot som styrelseledamot ställt frågor om ekonomiska kalkyler, generalsekreterarens anställningsvillkor med mera. Frågor som revisorer och övriga ledamöter har fått besvarade, men av någon anledning inte Victoria Kärrman.

Norrbottensdistriktets representant
Förbundsstyrelsen (den nu återstående) verkar dessutom tro att det är Victoria Kärrman ensam som driver dessa frågor. Inget kan vara mer fel. Victoria Kärrman är Norrbottensdistriktets representant och att utesluta henne är jämförbart med att utesluta ett helt distrikt – vilket mycket väl kan bli en praktisk konsekvens.
Paragraf 6 skulle möjligen kunna vara tillämplig om en medlem till exempel undergräver förbundets trovärdighet genom att agera omdömeslöst och bli föremål för polisutredning och negativ publicitet, eller liknande. Även om det är välkänt att det finns stor tolerans för sådant i den nu återstående förbundsstyrelsen så vet vi att Victoria Kärrman inte ägnat sig åt dylikt.

Om förbundsstyrelsens motivering
Vi kan också konstatera att förbundsstyrelsen (den nu återstående) inte har presterat ett enda svar på de frågor som Norrbottensdistriktet har ställt i sitt yttrande i det så kallade paragraf 6-ärendet.
Den tynande skaran förbundsstyrelseledamöter lyckas inte – eller vill inte – ge ett enda konkret exempel på vilka ”lögner” som Victoria Kärrman har spridit, vilka ”personangrepp” som hon gjort sig skyldig till, vilka ”personer på förtroendenivå” som hon vill avsätta eller hur hon har ”underminerat arbetsmiljön” för medarbetarna. Vi – och antagligen alla andra – som känner eller har mött Victoria Kärrman förbluffas av den påstådda illvilja som hon tillskrivs av den återstående förbundsstyrelsen.
Det ges egentligen inga exempel alls på hur förbundsstyrelsens arbete har ”försvårats i mycket hög grad” – även om det givetvis förefaller troligt med tanke på den nu rådande situationen.
Vi från Norrbottensdistriktet bedömer dock att de besvärligheter som den nu återstående förbundsstyrelsen plågas av har orsakats av dem själva, snarare än av Victoria Kärrman som enskild styrelseledamot.

Utomparlamentariskt möte
Nu har dessutom den kvarvarande förbundsstyrelsen kallat samtliga formellt och demokratiskt valda stämmodelegater (och en oklar skara andra förtroendevalda) till ett utomparlamentariskt möte i kväll, tre veckor före ordinarie förbundsstämma.
Låt oss förtydliga: Kallelsen har alltså skett av en kraftigt decimerad styrelse – endast nätt och jämt beslutsmässig, bland annat på grund av att fyra styrelseledamöter och suppleanter har hoppat av sina uppdrag och att en styrelseledamot har uteslutits det senaste året.
På detta möte ska den kvarvarande styrelsen ge sin syn på det som har hänt och på det som pågår, samt svara på frågor. Så vitt känt (även detta är oklart) är varken valberedning eller valda revisorer kallade – även de sistnämnda har ju förvisso hoppat av sina uppdrag.
Detta utomparlamentariska möte – som saknar motstycke i förbundets historia och stöd eller reglering i stadgarna – sker alltså under av styrelsen och generalsekreteraren totalt kontrollerade former, med beskuren insyn.
Syftet är mer eller mindre uppenbart: Man vill ”informera” delegaterna i förväg, inför den ordinarie förbundsstämman om några veckor. Möjligen vill man också informera sig själva om delegaternas inställning.
Allt detta sker säkerligen inbäddat i de bästa av intentioner; att det skulle handla om öppenhet eller information. En i så fall mycket för sent påkommen insikt med tanke på omfattningen av det dysfunktionella styrelsearbetet som nu rullas upp inför öppen ridå.

Ett kuppartat arbetssätt
Detta möte är inget annat än föreningsmässig anarki och ett direkt kuppartat arbetssätt. De kvarvarande styrelseledamöterna utnyttjar – med bistånd av medlemmarnas resurser och anställda -– sin position på ett odemokratiskt sätt för att påverka förbundets förtroendevalda tre veckor före stämman.
Och detta samtidigt som man i en artikel i Jakt & Jägare hävdar att man är ett demokratiskt förbund och stolt presenterar en enorm tillväxt såväl medlemsmässigt som ekonomiskt.
Kanske är det just det som är en stor del av problemet. Att via olika kampanjer köpa medlemmar och att genom köp av tjänster fasa ut personal och skapa beundransvärda bokföringssiffror.
Men vad har detta gett i ökat inflytande kring stämmofrågor som rovdjuren, allmän älgjakt, morkullan med mera? Inget så långt vi kan se utan snarare tvärtom när man skärskådar till exempel de nya jakttiderna med mera.

Häv uteslutningsbeslutet
Vi kräver att förbundsstyrelsen omedelbart häver sitt uteslutningsbeslut och återtar Victoria Kärrman som medlem, förbundsstyrelseledamot och distriktsordförande!

JÄGARNAS RIKSFÖRBUND, NORRBOTTENS VILTVÅRDSDISTRIKT

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...