Nöjda landshövdingar vid utbildningen av VFD. Maria Norrfalk, Dalarna, Barbro Holmgren från Gävleborg och Eva Eriksson, Värmland.
Foto: Rävper Andersson Nöjda landshövdingar vid utbildningen av VFD. Maria Norrfalk, Dalarna, Barbro Holmgren från Gävleborg och Eva Eriksson, Värmland.

Hövdingar nöjda med inflytandet i VFD

Lanshövdingarna tycker att deras vilförvaltningsdelegationer har inflytande i rovdjursförvaltningen. Men många av ledamöterna håller inte med. Det bekräftades vid en kurs för delegationerna i tre av rovdjurslänen.

VFD, viltförvaltningsdelegationerna, i Dalarna, Värmland och Gävleborgs län har varit på utbildning i Orsa Grönklitt.
Under två dagar, 11-12 augusti, har de tre länens VFD varit på utbildning och fått lära sig om rovdjur och juridik och hur de skall jobba i framtiden med sin viltförvaltning.
Under torsdagen höll de tre ordförandena för respektive VFD en gemensam kort presskonferens för att berätta om hur viltförvaltningsdelegationerna ska arbeta i framtiden. Där förklarade de tre landshövdingarna att VFD ska arbeta med övergripande riktlinjer för skötsel av både rovdjur och klövviltstammarna i sina respektive län.
”Måste ha samverkan”
De tre landshövdingarna Maria Norrfalk, Dalarna, Barbro Holmgren, Gävleborg, och Eva Eriksson Värmland var mycket nöjda med konferensen. De tyckte att de hade fått ett bra klimat att jobba vidare i med sina respektive VFD.
– Vi har lärt oss att vi måste ha samverkan mellan de olika länen, speciellt när det gäller rovdjursfrågor eftersom framför allt björnarna rör sig över så stora områden. Vi måste även ha allmänhetens förtroende för att vi ska kunna verka fullt ut, säger Barbro Holmgren.
Maria Norrfalk berättar att hon tillsammans med Barbro Holmgren skrivit till Naturvårdsverket.
Begärt ny inventering av björnstammen
– Vi har begärt att få till en ny spillningsinventering för att kunna fastställa hur stor björnstammen är i våra respektive län, förklarar Maria Norrfalk.
– Tyvärr har vi inte fått svar ännu på vårt brev, men vi hoppas att Naturvårdsverket ska bifalla vår ansökan med det snaraste, tillägger Maria Norrfalk.
Jakt & Jägare frågade de tre hövdingarna om det verkligen finns ett lokalt inflytande när delegationerna inte får fatta beslut om hur många vargar och björnar som ska skjutas i respektive län, utan bara ska jobba med övergripande riktlinjer i förvaltningsfrågor.
”Det här är lokalt inflytande”
– Vi anser att det här är lokalt inflytande. Vi ska lyssna och ta till oss synpunkter i varje VFD innan vi i det mellersta rovdjursfövaltningsområdet fattar beslut, svarar Eva Eriksson.
Maria Norrfalk valde, trots att hon ordförande i Dalarnas delegation, att gå emot sin egen delegation när frågan om björnjakt behandlades på mötet för den mellersta rovdjursförvaltningen. Dalarnas VFD ville ha en kvot på 50 björnar.
Reserverade sig
– Eftersom Dalarnas VFD inte hade rätt att besluta om den siffran reserverade jag mig för det beslutet, kommenterar hon.
Roland Kylén från Sillerud i Värmland sitter som C-representant i Värmlands VFD.
– Vi har hittills haft ett gott samarbete i Värmland, fast jag har förstått att det har gnisslat lite i Gävleborg och Dalarnas VFD. Nu ska vi ha ett möte i september. Då ska vi fatta beslut om lodjursjakten. Det blir det första riktiga mötet vi ska ha om förvaltningsfrågor när det gäller jakt på ett rovdjur, förklarar Roland Kylen.
Vill besluta om jaktkvoter
Även han ogillar att VFD endast ska besluta om övergripande riktlinjer i förvaltningsfrågor och inte får fatta beslut om antalet djur som ska fås i tilldelning för respektive län.
– Det måste ju vara felaktigt. Vi måste ju få fatta beslut om hur många djur vi ska ha i tilldelning, kommenterar Roland Kylén.