Illegal utsättning. Länsstyrelsen har hittat illegalt utplanterade signalkräftor i Testebonån i Gävleborg. Nu är det förbjudet att flytta fiskeredskap och båtar därifrån till andra vatten.
Illegal utsättning. Länsstyrelsen har hittat illegalt utplanterade signalkräftor i Testebonån i Gävleborg. Nu är det förbjudet att flytta fiskeredskap och båtar därifrån till andra vatten.

Illegala signalkräftor i Gävleborg

Någon har olagligt placerat ut signalkräftor i Testeboån vilket inneburit att länsstyrelsen i Gävleborg nu kräftpestförklarat området.

Det betyder att det numera är förbjudet flytta fiskeredskap och båtar som legat i vattnet i Testeboån till andra vatten.

Det var efter rykten om att det skulle finnas signalkräftor i ån som länsstyrelsen provfiskade och då hittade signalkräftor i vattnet.

Länsstyrelsen i Gävleborg har under flera års tid arbetet för att bevara den svenska flodkräftan i länet. Fyndet av amerikanska signalkräftor innebär ett allvarligt bakslag för det arbetet.

Det är illegal utsättning av signalkräftor i svenska vatten som gjort att allt fler vatten drabbas av kräftpest. Enligt Havs- och vattenmyndigheten drabbades nästa 1 000 sjöar och vattendrag av kräftpest mellan 1994 och 2007.

Dödar flodkräftan
Sjukdomen är en parasitisk svampinfektion som drabbar både flodkräftan och signalkräftan. Medan flodkräftan dör av sjukdomen så överlever som regel signalkräftan och för på sätt sjukdomen vidare.

Utsättning av signalkräftor i ett vatten med flodkräftor innebär därmed att hela det befintliga beståndet av flodkräftor slås ut på kort tid.

I Gävleborg är det endast några procent av vatten som det finns signalkräfta i. Den överväldigande delen av vattnen har flodkräfta. Därför har området betraktats som särskilt viktigt för att rädda flodkräftan.

Bara Norrbotten utan pest
Många människor tror att signalkräftan är överlägsen flodkräftan när det gäller tillväxt och överlevnad men enligt länsstyrelsen kan det vara tvärt om.

Det gäller särskilt så långt norrut som i Gävleborgs län där flodkräftan är bättre anpassad till den korta sommarsäsongen medan signalkräftan har svårt att hinna med och para sig.

Idag är det bara Norrbottens län som inte drabbats av kräftpest.