Mikael Damberg (S) har inte ett enda konkret rättsfall som bevis för att behövs en reglering av löstagbara magasin till legala vapen för att stoppa det dödliga skjutvapenvåldet.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Mikael Damberg (S) har inte ett enda konkret rättsfall som bevis för att behövs en reglering av löstagbara magasin till legala vapen för att stoppa det dödliga skjutvapenvåldet.

(S)aknar bevis för lag om magasin

Inrikesminister Mikael Damberg (S) kan inte peka på ett enda konkret rättsfall där poliser tvingats lämna tillbaka patronmagasin som hittats hos gängkriminella. Därmed saknas bevis för att det behövs en ändring i vapenlagen med licenskrav för löstagbara magasin till legala vapen.

Det framgår av svar igår från Mikael Damberg på en skriftlig från Adam Marttinen (SD), som är ledamot i justitieutskottet. Han har frågat vad inrikesministern syftade på när påstod att polisen ofta måste återlämna magasin till gängkriminella.
Det finns redan regler om beslag och förverkande i rättegångs- och brottsbalken som medger att föremål som kan befaras komma till brottslig användning tas om hand.
I rättsdatabaser finns inga rättsfall som rör beslag eller förverkande av magasin, vilket indikerar att poliser aldrig fått backning i domstol när de beslagtagit magasin.

Medger att statistik och underlag saknas
I svaret till Adam Marttinen medger Mikael Damberg att det saknas statistik om sådana fall.
”Det har inte heller varit möjligt att få fram underlag som visar hur ofta det sker att polisen tvingas lämna tillbaka magasin till personer inom den gängkriminella miljön”, erkänner inrikesministern.
Istället stöder sig Mikael Damberg på samtal med enskilda poliser och att Polismyndigheten vill ha en reglering av magasin i ett remissvar.

Påstår att få legala vapenägare berörs
”Ytterst få jägare och sportskyttar påverkas” påstår inrikesministern i svaret till SD-politikern.
Att det påståendet inte stämmer har bland andra sportskytten Pia Clerté visat här:
Kritiken från henne och bland andra Jägarnas Riksförbund, JRF, går ut på att det istället är jägare och målskyttar som riskerar att åtalas för grovt vapenbrott när Damberg försöker få stopp på samhällsproblemet med det dödliga skjutvapenvåldet.
JRF-kommentaren finns här: