Kammarrätten slår fast att revisorer inte får låta sig bjudas på jaktresor av klienter.
Foto: Alexandr Junek Imaging / Shutterstock.com Kammarrätten slår fast att revisorer inte får låta sig bjudas på jaktresor av klienter.

Inga bjudjakter för revisorer

Kammarrätten slår fast att revisorer inte ska delta i bjudjakter, eftersom det hotar den oberoende ställningen en sådan ska ha, skriver tidningen Balans.

Bakgrunden till kammarrättens beslut är de jaktresor där SCA bjöd PwC-revisorerna Anna-Clara af Ekenstam och Anders Lundin. De var båda inbjudna på seminarier där det även fanns inslag av jakt. Detta fick Revisorsnämnden, RN, att varna revisorerna eftersom det ansågs att deras opartiskhet och självständighet riskerades.
Båda revisorerna överklagade RN:s beslut till förvaltningsrätten och hävdade att de noga prövat sitt oberoende.
Förvaltningsrätten gick på RN:s linje och skrev även i domen att ”transport med helikopter till och från jaktpasset ger erbjudandet en karaktär av lyx”. 
Även detta överklagades till kammarrätten, som tog upp frågan omedelbart.

Kammarrätten slår fast tidigare beslut
Kammarrätten slår fast RN:s och förvaltningsrättens beslut och meddelar att de anser att revisorns förmåga att vara opartisk och självständig har rubbats i och med deltagandet i jaktaktiviteter anordnade av en revisionsklient. 
”Genom att låta sig bjudas på jakt har omgivningen kunnat få uppfattningen att Anna-Clara af Ekenstams förmåga till objektivitet har hotats. Särskilt höga krav på oberoende måste dessutom ställas på revisorer i större bolag, och i synnerhet på revisorer i noterade bolag”, skriver kammarrätten i sin dom.
De båda revisorerna ska även meddelas en varning, anser kammarrätten som tycker att revisorernas agerande är klandervärt, skriver Balans.