Dåliga spårförhållanden i Jämtland gör att det hittills inte fällts en enda av järv i den historiska licensjakten, där 113 jägare anmält sig för att jaga 15 järvar.
Foto: Shutterstock.com Dåliga spårförhållanden i Jämtland gör att det hittills inte fällts en enda av järv i den historiska licensjakten, där 113 jägare anmält sig för att jaga 15 järvar.

Inga järvar fällda i licensjakten

Det är 113 jägare som anmält sig till jägarregistret för järvjakten på tre samebyars året runt-marker. Men efter tolv dagar är inte en enda järv fälld i den första licensjakten på järv i Jämtland.

– Det beror främst på vädret. Det är isigt med dåliga spårförhållanden, säger Naturvårdsverkets Mikael Wallén till SVT Jämtland.
Det är 15 järvar som får fällas fram till årsskiftet för att freda renskötseln. Jaktstarten var den 28 november.
Järvstammen uppnådde gynnsam bevarandestatus när det blev cirka 680 järvar i Sverige. Jämtland har drygt 40 procent av järvarna.

”Viktigt förvaltningsverktyg”
Trots den tröga starten för den historiska licensjakten på järv ser Mikael Wallén att det finns en framtid för komplementet till skyddsjakt.
– Licensjakten är ett viktigt förvaltningsverktyg för att minska koncentrationen av järv där stammen är som tätast, säger han till SVT.
– Det är fortfarande inte någon järv fälld, säger Emma Andersson, vilthandläggare på länsstyrelsen, till Jakt & Jägare.
– Det har snöat lite, men nu ska det bli dåligt väder igen och det kom en klass 1-varning för storm, tillägger hon.