Inga skyltar om kameror vid älgkadaver

Rättviks kommunalråd, Jonny Jones, lyckades inte stoppa ”hemliga” kameror vid döda älgkroppar där vargar rör sig. Jonny Jones ville att det skulle skyltas vid kamerorna på grund av integritetsskäl. Han menar att människor ska få veta att det finns kameror på platserna.

Kommunen överklagade förgäves beslutet till länsrätten. Länsrätten ansåg att risken för tjuvjakt och förgiftning av älgkropparna skulle öka om det fanns skyltar. Dessutom tycker länsrätten att risken att komma med på filmen är mycket liten och att det är endast ett fåtal människor som får ta del av filmerna.

Syftet med kamerorna är att forskarna på Skandulv och Grimsö ska se vilka vilda djur som drar nytta av kadavren. Att andra djur och fåglar än vargen äter av kropparna är allmänt känt, men man vill undersöka saken närmare.

Kamerorna skulle också öka chansen att få fast eventuella personer som förgiftar älgkropparna, då polisen skulle ha rätt att granska forskarnas filmer.

Forskarna sätter sig emot skyltar vid kamerorna med motiveringen att mänsklig aktivitet skulle störa viltlivet och ge forskarna missvisande resultat.

De två kamerorna som ska sättas upp används åtta-tio veckor på samma plats i olika revir. Inspelat material förstörs efter två år.