Vargarna har revirmarkerat inne på gårdar. Enligt Viltskadecenter vägledning till länsstyrelserna förebådar inte det problem.
Foto: Shutterstock Vargarna har revirmarkerat inne på gårdar. Enligt Viltskadecenter vägledning till länsstyrelserna förebådar inte det problem.

Ingen jakt på oskygga Bollnäs-vargar

Länsstyrelsen i Gävleborgs län avslår sex ansökningar om skyddsjakt på flera vargar som uppehåller sig nordväst om Bollnäs, där de bland annat har revirmarkerat inne på gårdar.

Flera markägare, ett byalag och Ovanåkers kommun har sedan den 21 januari ansökt om skyddsjakt på oskygga och närgångna vargar som rör sig inom ett område på gränsen mellan kommunerna Bollnäs och Ovanåker, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.
Enligt länsstyrelsen i Gävleborgs län finns det tre vargar i området, en hane och tik som går i par och en ensam hane.

Har revirmarkerat inne på gårdar
”Vargarna har lämnat spår efter sig bland hus och i byar, revirmarkerat inne på gårdar samt observerats vid ett tjugotal tillfällen. Det finns också uppgifter om att vargarna ett fåtal gånger varit inom 30 meter från människor, ett avstånd som bedöms som nära”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Men den oro och rädsla som de boende i området upplever är inte, enligt kriterierna för skyddsjakt, skäl nog för att säga ja till ansökningarna.
”Det finns inget stöd för att revirmarkeringar inne bland hus skulle förebåda något särskilt problematiskt. Det finns erfarenheter sedan tidigare att vargar gärna markerar över platser där hundar har kissat och att det generellt är vanligare med hundkiss nära bebyggelse”, går att läsa i beslutet.

Går inte att koppla till aktuella angrepp
Länsstyrelsen förklarar också att det visserligen ägde rum vargangrepp på får i somras och höstas i det område där vargarna rör sig. Men vilka vargar som utförde dessa angrepp har inte gått att säkerställa.
Däremot går det att koppla vargtiken till ett angrepp som ägde rum i september 2019. Det är dock så länge sedan att länsstyrelsen inte bedömer att det utifrån Naturvårdsverkets och Viltskadecenters vägledning råder risk för allvarlig skada i nuläget.

Inte önskvärt med revir i samhällen
”Länsstyrelsen förstår att vargarnas val av habitat upplevs som olämpligt och att det inte är önskvärt att vargar bildar revir i samhällen. Men för att kunna bevilja skyddsjakt ska ett antal kriterier i jaktförordningen och gällande rekommendationer uppnås. Utifrån de underlag som länsstyrelsen har fått in och själva inhämtat uppfylls inte dessa krav och därför avslås ansökan”, avslutar länsstyrelsen sitt pressmeddelande.