Antalet lodjur inte når upp till den förvaltningsnivå som viltförvaltningsdelegationen har beslutat i Västernorrlands län.
Foto: Shutterstock Antalet lodjur inte når upp till den förvaltningsnivå som viltförvaltningsdelegationen har beslutat i Västernorrlands län.

Ingen lodjursjakt i Västernorrland

Det blir ingen licensjakt på lodjur i Västernorrland i år. Enligt länsstyrelsen visar inventeringen att det finns för få lodjur i länet i förhållande till förvaltningsmålet som är 16 familjegrupper.

Den senaste inventeringen av lodjur visar att antalet djur inte når upp till den förvaltningsnivå som viltförvaltningsdelegationen har beslutat om för lodjursstammen i Västernorrlands län.
Under inventeringen 2019–2020 hittades 13,5 familjegrupper, cirka 83 lodjur. Och viltförvaltningsdelegationen har beslutat om ett förvaltningsmål om 16 familjegrupper, cirka 98 lodjur, för länet.

15 familjegrupper dokumenterade
Hittills under inventeringssäsongen 2020–2021, som pågår februari ut, har 15 familjegrupper dokumenterats efter delning med andra län.
I sin bedömning har länsstyrelsen vägt in att det också måste finnas utrymme för eventuella skyddsjakter.
Under licensjakten våren 2020 var tilldelningen i Västernorrlands län 8 lodjur. 7 lodjur fälldes.

Tilldelning i övriga län
Dessa beslut har fattats om tilldelningen under årets lodjursjakt, som börjar den 1 mars, hittills:

LÄN                                       2021                 2020
Norrbotten                        ej klart                  0
Västerbotten                         13                    14
Jämtland                              17                     23
Västernorrland                     0                       8
Gävleborg                             15                     20
Dalarna                                  5                      15
Västmanland                       4                       1
Örebro                                    2                       7
Västra Götaland                  2                       6
Östergötland                        5                       4
Jönköping                            8                        2
Kalmar                                  8                        8
Kronoberg                           4                        0
Totalt                                 ej klart               108