Foto: Mostphotos Det skjuts en hel del björn under skyddsjakt i områden med ren i Västerbotten. JRF driver på för att man i stället ska höja tilldelningen under licensjakten.

Björnjakten: Inget gehör för förbättringsförslag

JRF-Västerbotten trycker på för ökad tilldelning under licensjakten på björn, slopad zonindelning och möjlighet att jägarmässigt fälla hona med unge. Men länsstyrelsen säger nej, med hänvisning till EU:s regelsystem.

Som Jakt & Jägare har skrivit om har JRF-Västerbotten skrivit till länsstyrelsen i Västerbotten med förhoppning att förutsättningarna för licensjakt på björn ska förbättras.

Efterlyser möjligheten

Först och främst vill man att tilldelningen ska höjas från förra årets 90 björnar till 120 djur. Dessutom efterlyser JRF möjligheten att jägarmässigt fälla också björnhonor åtföljda av unge.

En viktig önskan är också att zonindelningen ska slopas med målet att jakten ska förenklas och bli effektivare.

När Jakt & Jägare når Björn Jonsson, enhetschef på miljöenheten på länsstyrelsen i Västerbotten, för en kommentar har han läst dokumentet.

Planen ligger fast

– Vi tittar naturligtvis på alla skrivelser som kommer och i två år har vi fått in liknande handlingar. Men den plan vi har, som vi tog fram efter den förra inventeringen, ligger fast.

Och hur ser den ut?

– Vi hade mer björn än vi trodde. Målet är 350 djur till 2025 och vi är ganska långt från det i dagsläget. Men vi tar det bit för bit. Det är ju inte bara att skjuta bort djur så är det klart. Nya björnar kommer ju varje år genom föryngringarna.

Hur ställer sig länsstyrelsen till förslaget att ta bort den kritiserade zonindelningen?

– Den kommer att finnas kvar, främst eftersom vi måste ta hänsyn till problembilden med rödlistning. Det finns villkor i art- och habitatdirektivet där en hotbild nämns och i det här fallet är den kopplad till renskötseln.

– Och i det läget krävs det ett jakttryck mot fjällområdena. Björntätheten är större i låglandet och där finns fler kunniga jägare. Målet är att skjuta det bestämda antalet björnar, men vi måste rikta mycket av jakten mot områden med ren och då är zonindelningen viktig. Vi fortsätter med den tills det finns skäl att ändra på det.

Slutligen, när blir det tillåtet att jägarmässigt skjuta en hona med åtföljande unge?

– Det där regleras i jaktförordningen med en koppling till EU:s direktiv om att honor med unge inte ska jagas. Jag tror inte att man ska riva i det där. Jag ser inget problem med att ha det som vi har det nu, vi klarar jakten. Den som vill få till en ändring får uppvakta Naturvårdsverket direkt.

Jaktförordningen har ej hona. Vi vet att skrivningen kopplas till eu direktiv, inte jaga hona med ungar alla djur. Tror inte att man ska riva i detta. Ser inget problem att vi klarar jakten utan att ändra. Ytterst Naturvårdsverket som gör, man får rikta sig direkt till dem.

Torbjörn Oskarsson, distriktsordförande i Jägarnas Riksförbund, JRF, i Västerbotten, blir förvånad över inställningen.

– Jo, lite faktiskt. Jag trodde nog att man skulle kunna skicka det hela vidare till Naturvårdsverket i alla fall. Om man inte börjar lyssna på oss jägare kommer man aldrig att få björnstammen under kontroll, säger han.