Att det var en varg som dödade smålandsstövaren i Hillersbode kunde slås fast av skadorna. Ett angrepp på får senare visade vilken vargindivid som troligtvis dödat hunden.
Foto: Arkiv/Privat Att det var en varg som dödade smålandsstövaren i Hillersbode kunde slås fast av skadorna. Ett angrepp på får senare visade vilken vargindivid som troligtvis dödat hunden.

Ingen skyddsjakt i Hillersboda

Vargattacken som dödade en smålandsstövare i Hillersboda i slutet av augusti utfördes troligtvis av en genetiskt värdefull individ. Det är en av anledningarna till att Länsstyrelsen avslagit ansökan om skyddsjakt.

I beslutet hänvisar Länsstyrelsen bland annat till att skadefrekvensen i området inte är tillräckligt hög för att skyddsjakt ska anses befogad.
Bakgrunden till skyddsjaktsansökan är den tragiska händelse som inträffade när en smålandstövartik, vid årets första släpp, blev attackeradav varg. Hunden togs till veterinärklinik men var alltför illa skadad för att kunna räddas.

Värdefull för avel
Efter den tragiska händelsen berättade hundens ägare, Cecilia Andersson, bland annat att hennes tik var speciell, inte bara som jakthund och älskad familjemedlem, utan också för rasen framtid. Smålandstövartiken hade en kvarts schiller inkorsat i enlighet med avelsplanen och skulle meriteras för framtida avel.

Fårbett gav svar
Att det var en varg som dödat Cecilia Anderssons hund konstaterades av Länsstyrelsens personal, men man fann inget DNA på platsen för angreppet. Några dagar senare skedde ett angrepp på får i en hage i Sundborn ungefär en mil från Hillersboda. Där togs DNA- prov från betten.
Svaret visar att det handlar om en ung hane som härstammar från Björnåsreviret och som är andra generationens avkomma till en finsk/rysk invandrare. Därmed anses denna individ som genetiskt värdefull, ett faktum som vägs in i Länsstyrelsens samlade bedömningen gällande skyddsjakt.

Få hundangrepp
Faran anses inte heller tillräckligt stor att fler hundar blir angripna i området för att bevilja skyddsjakt.
Viltskadecenters riktlinjer för att klassa vargar som särskilt benägna att angripa hundar är; minst tre angrepp under en tolvmånadersperiod i revir med revirmarkerande par eller en ensam varg, alterantivt minst fyra angrepp under en tolvmånadersperiod i revir med familjegrupp.