Ingen skyddsjakt på närgången varg i Nås

Jägareförbundet i Dalarna och Nås jaktvårdskrets ansökte om skyddsjakt på en varg i Lindesnäs i Nås, Dalarna. Ansökningen avslås av Naturvårdsverket, som anser att det inte finns tillräckligt starka skäl att bevilja en skyddsjakt, rapporterar Dala-Demokraten.

Beslutet stöds av både Viltskadecenter och länsstyrelsen.
– Naturvårdsverket delar Viltskadecenters och länsstyrelsens bedömningar att vargens beteende i dagsläget inte kan betraktas som mer oskygg än andra vargar och att observationer av vargar nära bebyggelse i vargrevir inte heller är oväntat, skriver Naturvårdsverket i sitt beslut.
Ansökan om skyddsjakt gjordes på en varg som uppträtt oskyggt i området under en sexmånadersperiod. Den har även synts i Lindesnäs ett flertal gånger mellan den 19 och 23 september.

Närgången och aggressiv

Jägareförbundet Dalarna i Nås jaktvårdskrets hävdar att vargen inte reagerat nämnvärt på mänsklig aktivitet. Den har också gått mot människor som upplevt den som aggressiv.
Jägareförbundet Dalarna anser att om en varg beter sig på det sättet som vargen gjort i Lindesnäs, så bör den avlivas.
Naturvårdsverket håller inte med. De konstaterar istället att vargen inte observerats i eller i närheten av byn under den senaste månaden.
En ytterligare anledning till avslaget är att inga skador på tamdjur har dokumenterats.
Naturvårdsverket, Viltskadecenter och länsstyrelsen anser ändå att man ska ompröva beslutet om vargen kommer tillbaka och fortfarande är närgången och beter sig på ett oönskat sätt.