Några hundra deltog vid stormötet i Skeer, bland andra Gunnar Håkansson och Malte Sandström från JRF-Dalarna.
Foto: Rävper Andersson Några hundra deltog vid stormötet i Skeer, bland andra Gunnar Håkansson och Malte Sandström från JRF-Dalarna.

Inget besked i Skeer om eftersöksbojkott

Stormötet i Skeer tisdagskvällen den 22 mars i Orsa gav inget besked om bojkott av eftersök på trafikskadat vilt i vargmarker. Däremot ställdes tre krav till länsstyrelsen, bland annat att miljövårdsdirektören Stig-Åke Svensson inte ska handlägga rovdjursfrågor.

Dalaavdelningen av Folkaktionen ny rovdjurspolitik tog initiativ till stormötet, där ett par hundar personer deltog. Inbjudna var bland andra Jägareförbundets samtliga jaktvårdskretsar i Dalarna, Jägarnas Riksförbund i Dalarna samt olika jakthundsklubbar.
Enligt Nils Björklund, en av initiativtagarna till mötet, var tanken att deltagarna skulle diskutera en eventuell eftersöksbojkott, men det rann ut i sanden.
I stället resulterade stormötet i att Folkaktionen riktar tre krav mot länsstyrelsen:
• Länsstyrelsens miljövårdsdirektör, Stig-Åke Svensson, ska inte handlägga rovdjursfrågor.
• Viltförvaltningsdelegationen ska ha till uppgift att besluta om hur viltförvaltningen inom länet ska genomföras.
• Varg- och björnstammarna ska under 2011 reduceras så att målet enligt den regionala förvaltningsplanen kan nås under 2012-2013.

”Hindrar regional förvaltning”
Hans Ruste, aktiv i Folkaktionen, anser att länsstyrelsen i Dalarna jobbar för att hindra riksdagsbeslutet om en regional rovdjursförvaltning.
– Länsstyrelsens tjänstemän vill inte ha den här ordningen, utan har krånglat under resans gång. Nu senast med rovdjurslicenserna där vi inte fick skjuta rovdjur i Dalarna med motiveringen att nivån i landet är för låg. Enligt vår mening ska tjänstemännen i Dalarna inte bry sig om de nationella målen utan föra Dalarnas politik, säger Hans Ruste till Dalarnas Tidningar.
Den planerade eftersöksbojkotten läggs på hyllan så länge.
– Resultatet blev beslutet om den kommande uppvaktningen hos landshövdingen. Om inte länsstyrelsen vidtar några åtgärder kommer vi att agera hårdare. Då kan vi svara med att allt samarbete med myndigheterna avslutas från vårt håll, kommenterar Hans Ruste till Dalarnas Tidningar.