Inte brottsligt locka vildsvin

En person har fångat vildsvin i fälla på en mark på cirka 2,6 hektar. Fallet polisanmäldes i höstas. Enligt mannen själv har han fångat sju vildsvin i en fälla på den lilla marken. På de större markerna omkring var avskjutningen på 40 vildsvin per 1 000 hektar. I jämförelse hade fällfångsten utgjort ett uttag som var 70 gånger större än de andra markerna.

Åklagaren som behandlade ärendet valde att inte väcka åtal mot mannen, då brott inte kunde styrkas. Även överåklagaren drog samma slutsats.

Jägareförbundet överklagade då ärendet till Riksåklagaren, RÅ. Den 10 oktober kom beskedet att de inte heller ville ta upp fallet, eftersom det redan prövats av två åklagare.

”Obegripligt beslut”

– Riksåklagaren tar inte upp fallet trots att det är det mest uppenbara och flagranta exemplet på lockande av vilt. Det är obegripligt hur man kan komma till den slutsatsen, säger Ola Wälimaa, Jägareförbundets jurist, till Svensk Jakt.

Nu överväger Jägareförbundet hur man ska gå vidare och även få en förändring eller ett förtydligande av lagen.

Peter Lundkvist är en av två åklagare hos Riksåklagaren som undertecknat beslutet. Han berättar att RÅ bara ger prövningstillstånd i mycket speciella fall.

– Riksdagen slog fast våra regler i mitten av 1980-talet och vi tar bara upp enstaka fall till prövning varje år, säger Peter Lundkvist till Svensk Jakt.