Konsultarbetet med hemliga databasuppgifter i Rovbase om rovdjursjägare kan enligt Naturvårdsverket inte ses som en allvarlig IT-incident som måste rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Konsultarbetet med hemliga databasuppgifter i Rovbase om rovdjursjägare kan enligt Naturvårdsverket inte ses som en allvarlig IT-incident som måste rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

”IT-incidenten” i Rovbase anmäls inte

Hanteringen av hemliga uppgifter om rovdjursjägare i databasen Rovbase ses inte som en allvarlig IT-incident av Naturvårdsverket. Därmed gör verket ingen anmälan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Men MSB kommer att informeras om vad som hänt, skriver Naturvårdsverket. Det är ett svar till länsstyrelsen i Västra Götaland som frågat om det blir en rapport om IT-incident till MSB.
Bakgrunden till frågan är avslöjandet att en inhyrd konsult hos Naturvårdsverket fått tillgång till de sekretessbelagda personuppgifterna om tusentals rovdjursjägare i databasen Rovbase.

Konsulten var topp i Rovdjursföreningen
Under konsultuppdraget satt konsulten som förtroendevald på en toppost i Rovdjursföreningen. Han är en av Sveriges mest framträdande rovdjursförespråkare.
Det var länsstyrelsen i Jämtlands län som upptäckte i mars i år att någon som saknade behörighet, det vill säga konsulten, hade gjort ändringar i adresser över norska lodjursjägare. Det betyder att konsulten också har haft möjlighet att göra slagningar i det hemliga registret över svenska jaktledare och jägare som har skjutit stora rovdjur, till exempel varg.

Hård JRF-kritik
Henrik Tågmark, vice ordförande i Jägarnas Riksförbund (JRF), är mycket kritisk över händelsen.
– Detta är ännu ett dråpslag mot det lilla förtroende som finns kvar hos jägarkåren för Naturvårdsverket. Det visar ännu en gång hur tydliga kopplingarna mellan Naturvårdsverket och bevarandeorganisationerna är och att de kopplingarna uppmuntras internt, förklarade han I en tidigare artikel som finns här:
– En person med sådana extrema sympatier som denne uppvisat för rovdjurens bevarande och den tydliga kopplingen till en bevarandeorganisation ska självklart inte få arbeta med dessa uppgifter. I den polariserade och allt för ofta hätska debatten som förs kring rovdjuren är det ännu viktigare att sekretessen upprätthålls och att jägarnas integritet värnas, tillade Henrik Tågmark.

”Ingen allvarlig IT-incident” 
Slutsatsen hos Naturvårdsverken om ”IT-incidenten” är just att den drabbat verkets trovärdighet, men inte kan ses som en allvarlig incident som påverkat säkerheten i informationshanteringen.
– Vi kan notera att händelserna har påverkat förtroendet för Naturvårdsverket och väljer ändå att informera MSB om det inträffade. På så sätt får MSB insyn i hur Naturvårdsverket bedömer det som hänt och kan välja att återkoppla, meddelar Anna Otmalm, chef för Miljöanalysavdelningen på Naturvårdsverket.

Tre skäl att inte rapportera
Hon radar upp tre anledningar till att händelsen inte är så allvarlig att den måste rapporteras till MSB:
• Konsulten som haft uppdrag att arbeta med uppgifter i databasen Rovbase har haft åtkomst till uppgifter som inte uttryckligen ingick i det uppdrag han haft, men i begränsad omfattning.
• Uppgifterna omfattas till viss del av sekretess, men konsulten har tecknat uppdragsavtal, där ett villkor är att sekretessbelagda uppgifter inte får röjas.
• Naturvårdsverket har inte några indikationer på att uppgifter har röjts till allmänheten, det vill säga att de har spridits vidare av konsulten.