Jägare får behålla sina vapen

(Uppdaterad version) En jägare i Gästrikland får tillbaka sina beslagtagna vapen trots att han i december 2008 glömde ett hagelvapen i skogen. Vapnet hittades efter tre dygn av en förbipasserande.

Kammarrätten konstaterar att jägaren förvisso brutit mot förvaringsbestämmelserna och att det därför fanns anledning att ifrågasätta hans lämplighet som vapeninnehavare, men att det samtidigt rör sig om en enda incident under en lång tids vapeninnehav.
Jägaren och två jaktkamrater hade fällt ett rådjur och skulle frakta ut byte och utrustning ur skogen. I samband med detta, och i skymningsljuset, uppstod missförstånd om vem som bar vad och ingen av de tre uppmärksammade att jägarens vapen inte följde med.

Nästa missförstånd
Väl hemma uppstod ännu ett missförstånd när jägarens hustru skulle ha bilen. Han bad henne låsa in vapnet, samtidigt som hustrun hade bråttom och skulle iväg. Inget mer ordades om saken och jägaren utgick från att vapnet fanns i vapenskåpet.
I tre dagar stod vapnet intill en skogsstig, några hundra meter från en liten skogsväg, innan det hittades av en person som var ute och promenerade. Personen tog hand om vapnet och ringde polisen.
När polisen senare ringde och sa att jägarens vapen hittats i skogen var jägaren oförstående. Han nekade inledningsvis ända tills det gick upp för honom att det faktiskt var hans vapen som polisen fått in.

Enstaka försummelse
I februari 2009 beslutade polisen i Gävleborg att återkalla jägarens vapenlicenser, ett beslut som senare fastställs i förvaltningsrätten.

Jägaren överklagade till kammarrätten och hävdade att han inte på grund av en enstaka försummelse – som han dessutom inte var riktigt medveten om – ska behöva lastas för att vapnet faktiskt hamnade i orätta händer (mannen som hittade vapnet).

Ingen förmildrande omständighet
Polisen i Gävleborg hävdar att jägaren brutit mot förvaringsföreskrifterna och att det faktum att han inte känt till var vapnet funnits inte är en förmildrande omständighet, utan tvärtom.
Kammarrätten anser emellertid att jägaren under lång tid varit en klanderfri vapeninnehavare och att det inte finns några andra anmärkningar som kan påverka bedömningen av honom. Rätten bedömer jägarens försumlighet som ett enstaka förbiseende och att man därför inte bör betrakta jägaren som olämplig att inneha skjutvapen. Därför ska jägaren få tillbaka sina vapen.

Fotnot
I en första version framgick inte detaljerna kring hur missförstånden i skogen och hemma hos jägaren uppstod. Uppgifterna har styrkts av alla inblandade vid vittnesmål i Kammarrätten.