Jägare riskerar jaktkorten på grund av slarv

Jägare som jagat på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbotten är slarviga. Viltrapporter för över 20 procent av jaktdagarna är inte inlämnade. 
Nu riskerar de som inte rapporterat att inte få köpa jaktkort nästa år, meddelar länsstyrelsen i Norrbotten.

Oavsett om man fällt vilt eller inte, så måste man rapportera resultatet senast 14 dagar efter det senaste lösta dygnsjakttillståndet eller det aktiverade dygnet på årskortet. 
Rapporteringen ska göras på www.smavilt.se.
– Det negativa rapporteringsmönstret från föregående jaktår 2007/2008 verkar tyvärr hålla i sig. Då saknades viltrapporter för över 15 procent av de jaktdygn som aktiverades av småviltsjägarna som löst jaktkort, säger Torsten Nilsson, jakthandläggare på länsstyrelsen i Norrbottens län.
Att rapporterna kommer in som de ska är väldigt viktigt.

Behövs för att avgöra jakttrycket
– De utgör ett underlag i viltförvaltningen och är en förutsättning för att länsstyrelsen ska kunna anpassa jakttrycket med hänsyn till god jaktvård och för att jakten inte ska inverka menligt på miljön, turismen eller andra intressen, förklarar Torsten Nilsson. 
– Vi uppmanar dem som ännu inte rapporterat aktiverade jaktdagar under hösten att skynda sig att lämna in sina viltrapporter, säger Torsten Nilsson.