Jägare säger nej till ny nationalpark

Naturvårdsverket har föreslagit att Koppången i Dalarna ska bli en ny nationalpark. Men förslaget gillas inte av jägarna i Dalarna. Nu har Jägareförbundet i Dalarna och Jägarnas Riksförbund tillsammans gjort en skrivelse till Naturvårdsverket.

De två jägarorganisationerna känner sig överkörda i processen. Jägarna har inte fått chans att yttra sig.

De menar också att ett ombildande av Koppången till naturreservat skulle påverka jägarna negativt.

I dagsläget klassas Koppången som naturreservat. Bestämmelserna kring jakt i området har fastställts efter hårda förhandlingar med länsstyrelsen i Dalarna.

– För vår del kan vi säga att dessa bestämmelser, som de nu är utformade, fungerar väl. Vi noterar också att naturreservatet Koppången är en relativt ny företeelse. Redan av det skälet är vi tveksamma att i nuläget gå vidare och ge Koppången status som nationalpark. Vi ser inga fördelar med det. Redan nu gällande bestämmelser ger enligt vår mening området det skydd som behövs för att bevara den särpräglade naturen, skriver jägarorganisationerna.

Fler frågor än svar efter möte

Ett möte kring ombildandet hölls också i mitten av augusti, men där anser jägarorganisationerna att mötet gav fler frågeställningar än svar. Det mesta blev hängande i luften. Man menar också att man tappat förtroendet för länsstyrelsen i Dalarna.

– Det grundar sig på hur jaktfrågor behandlats av länsstyrelsen vid andra ombildningar till naturreservat och nationalparker. De besked som lämnades av länsstyrelsens representant vid träffen i Orsa snarare förstärker än förminskar denna brist på förtroende, skriver jägarna i sitt yttrande.