För några år sedan begärde Naturvårdsverket 92 000 kronor i ersättning för en skjuten björn. Frågan är nu vad familjen till en björndödad jägare ska få i ersättning. Beloppet som diskuterats är 150 000 kronor. Tidigare har Naturvårdsverket fastslagit att en varg är värd 100 000 kronor.
Foto: Lars-Göran Abrahamsson För några år sedan begärde Naturvårdsverket 92 000 kronor i ersättning för en skjuten björn. Frågan är nu vad familjen till en björndödad jägare ska få i ersättning. Beloppet som diskuterats är 150 000 kronor. Tidigare har Naturvårdsverket fastslagit att en varg är värd 100 000 kronor.

Jägare ”värd” cirka 60 000 mer än en björn

En människa är bara ”värd” 58 000 kronor mer än en björn. De efterlevande till den 40-årige älgjägare som 2004 dödades av en björn i i Naustaområdet i Norrbotten föreslås nu få ekonomisk ersättning från staten.
Länsstyrelsen har begärt att Naturvårdsverket ska hämta pengar från viltskadefonden för att kunna ge familjen ersättning. Det handlar om cirka 150 000 kronor.

Hur mycket pengar familjen slutligen ska få beslutar länsstyrelsen i slutet av nästa vecka.

Mannen efterlämnade maka och tre minderåriga barn.

– Om en person skadas av björn, som räknas som statens vilt, bör ersättning utgå. Om en hund skadas av björn kan ägaren få ersättning. Det vore orimligt om skador på människor inte skulle kunna leda till ersättning, säger Jan-Olov Westerberg, miljöchef vid länsstyrelsen i Norrbotten, till TT.

Faktum är att Naturvårdsverket tidigare satt ”prislappar” både på björn och varg. Då har det handlat om skadestånd när jägare stått åtalade för att ha skjutit ett stort rovdjur illegalt.

100 000 kronor för en varg

– Naturvårdsverket har satt en generell prislapp för varg på 100 000 kronor, säger Bernt Lindqvist, tidigare förbundsjurist vid Jägarnas Riksförbund.

För cirka fem år sedan fick Bernt Lindqvist en man frikänd i tingsrätten för att ha fällt en björn illegalt.

– I det så kallade Klövsjöfallet stod Naturvårdsverket som målsägare och begärde 92 000 kronor för björnen. Det var en björnhanne som inte ansågs vara lika värdefull som en hona. Det är intressant att se vad svenska staten nu tycker att en dödad jägare är värd jämfört med en björn, säger Bernt Lindqvist.

Kammarkollegiet, som bland annat handlägger skadeståndsanspråk mot staten, ansåg att jägarens familj inte skulle få ersättning. Skälet var att familjens försäkringsskydd redan var tillräckligt.

Första dödsfallet i modern tid

Länsstyrelsen i Norrbotten anser däremot att de efterlevande bör få ersättning från staten och har haft diskussioner med Naturvårdsverket om hur det ska gå att få fram pengar till ersättningen.

Det här är det första fallet i modern tid med en björndödad människa och ersättningsfrågan har tagit flera år att reda ut.

Det var i oktober 2004 som älgjägaren plötsligt attackerades av en björn. Mannen hann få iväg två skott mot björnen och försökte sedan förgäves freda sig genom att slå med geväret.

Två eftersöksjägare som senare kom till platsen lyckades skjuta björnen.

Utredningen av dödsfallet visade inget som tydde på att älgjägaren medvetet gjorde något som provocerade fram björnattacken.