Jägareförbundet vill ändra jakttider

Jägareförbundet har lagt fram ett förslag om nya jakttider till regeringen. Bland annat handlar det om vildsvinsjakten och möjligheten att använda hund. Nu är det tillåtet att jaga med hund från den första augusti, men enligt förslaget ska starten senareläggas till den första oktober.

Ett av argumenten till detta är att hundar som används vid vildsvinsjakt ofta är mindre specialiserade. Risken finns då att hundarna lika gärna kan förfölja hjort eller rådjur, vilket inte är tillåtet vid den tiden.

Även jakt på ringduva, kråka, kaja och skata berörs av förslagen. Duvjakten föreslås att åter flyttas till 1 augusti i hela landet och pågå till 31 december. Kråka, kaja och skata bör få jagas mellan 16 juli till 10 maj för norra området och 1 juli till 30 april i söder.

Förslaget påminner också om de tidigare föreslagna ändringarna i jakttiderna för gäss. Jägareförbundet vill bland annat ta bort förbudet mot jakt efter klockan elva och öka möjligheterna till att själv besluta om skyddsjakt på vitkindad gås på Gotland.

Det finns också förslag om att utöka jakten på dovhind och kalv genom att tillåta jakt även under brunstuppehållet mellan 21 oktober och 15 november. När det gäller kronhjorten tycker Jägareförbundet att februarijakt inte ska tillåtas. Detta på grund av att fosterutvecklingen är tidigare än hos dovviltet. Kronhindar har långt gångna foster i februari.

Det föreslås också att jakt på rödrävens årsungar tillåts igen. Att få jaga räv är en viktig del i att skydda fältvilt och rådjurskid.

För mink föreslås en allmän jakttid från 1 augusti till 15 maj i Norr- och Västerbotten och 1 augusti till 30 april i resten av landet. Förbundet vill också ha tillbaka bestämmelsen om skyddsjakt på mink som togs bort efter den 1 juli 2001. Den möjliggjorde skyddsjakt på mink på bland annat holmar, skär, inom områden för viltuppfödning, hönsgård, fisk- eller kräftodling och liknande anläggningar.