Jägare i Glamsenreviret vågade inte avliva vargtiken som släpade sig fram med ett förlamat bakben. I fredags åkte länsstyrelsens egen personal ut och sköt tiken när spåren efter henne upptäckts av en privatperson. Tikens lidande i minst en månad innebär att länsstyrelsen vill ha nya regler.
Foto: Länsstyrelsen Uppsala Jägare i Glamsenreviret vågade inte avliva vargtiken som släpade sig fram med ett förlamat bakben. I fredags åkte länsstyrelsens egen personal ut och sköt tiken när spåren efter henne upptäckts av en privatperson. Tikens lidande i minst en månad innebär att länsstyrelsen vill ha nya regler.

Jägarna vågade inte avliva skadad varg

Nu vill länsstyrelsen ha nytt regelverk

Det var länsstyrelsens egen personal som i fredags fick avliva den åttaåriga vargtiken i Älvkarleby som släpade sig med ett förlamat bakben. Företrädare för jägarna i Glamsenreviret har tidigare förklarat att de inte ville gripa in med rädsla för att bli lagförda. Fallet har nu lett till att länsstyrelsen vill ha ett nytt regelverk.

– Vi vågar inte avliva vargen. Skytten kan få ett helvete med myndigheter, förklarade jaktledaren Christer Göransson från Gävle till Gefle Dagblad.
Glamsenreviret finns både i länen Gävleborg och Uppsala. När länsstyrelsen i Uppsala gick ut med att den skadade vargtiken behövde avlivas om någon jägare fick syn på henne gav det ingen mer respons än farhågor att råka illa ut.
Länsstyrelsen hänvisade till paragraf 40 c i Jaktlagen, som tillåter att jägare avlivar även skyddat vilt om det är ett svårt skadat djur.

”Riskerar hamna i rättvisans klor”
– I så fall riskerar jägaren att hamna i rättvisans klor och få en massa problem med myndigheter. Det kan bli polisutredningar och skytten riskerar att få sitt vapen beslagtaget. Som jägare är det frustrerande att inte kunna avsluta ett djurs lidande på grund av stelbenta regler och en infekterad vargdebatt, kommenterade jaktledaren Christer Göransson för Gefle Dagblad.

Polisen varnade för att aktivt söka vargen
Polisen Lars Fredin i Gävleborg, som jobbar med jaktbrott, tycker att det inte fanns fog för rädslan. Vid sådana fall obduceras vargen för att få bekräftat att den var tillräckligt skadad för att avlivas. Är vargen skadad blir det inga efterräkningar.
Det som var viktigt i sammanhanget var att en jägare som avlivar en skadad varg måste få syn på den av en slump.
– Om personer går ut och aktivt söker efter ett skadat djur för att avliva djuret så är det inte avlivning utan jakt. Att jaga varg är inte tillåtet och därför skulle personen i ett sådant här fall göra sig skyldig till jaktbrott, fastslog Lars Fredin.

Upptäcke tikens spår i nysnön
På förmiddagen i fredags var det en privatperson i Älvkarleby kommun som upptäckt spår efter den skadade tiken i nysnön.
Då åkte länsstyrelsens egen personal ut och avlivade vargtiken, som sedan kördes till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för obduktion.
– Eftersom det kan vara känsligt att avliva stora rovdjur, då det förekommer hot och trakasserier, gjorde vi bedömningen att vi själva skulle åta oss uppdraget. Nu avvaktar vi obduktionsresultatet från SVA för att få veta mer om omfattningen på vargens skada, säger Monica Eriksson, chef på enheten för vilt och hotade arter vid länsstyrelsen i Uppsala, i ett pressmeddelande.

Fick lida minst en månad
Den skadade vargtiken upptäcktes redan i början av november, bland annat på bilder från en av länsstyrelsens viltkameror. Efter det dröjde det alltså en månad innan hennes lidande kunde avslutas tack vare spårsnö i området.
Flera av Jakt & Jägares läsare har undrat varför inte länsstyrelsen på en gång satte in ett ekipage med en hund som kan spåra en skadad varg.
Vilthandläggaren Sebastian Olofsson på länsstyrelsen svarar med att beskriva hur länsstyrelsen hamnade i moment 22 juridiskt sett. Det vill säga hur det än gjordes skulle det bli fel.

”Kunde inte besluta om skyddsjakt”
– Det fanns inget utrymme för att besluta om skyddsjakt på tiken, enligt de jurister vi frågade, förklarar Sebastian Olofsson för Jakt & Jägare.
Skyddsjakt innebär att det kan jagas med bland annat motorfordon eller helikopter och göras undantag från en mängd andra regler som annars leder till att det blir ett jaktbrott.
Då återstod paragraf 40 c.

”Vi fick inte söka efter djuret”
– Vi fick inte söka efter djuret eftersom det då kunde ses som jakt. Det är möjligt att spårning kan ses annorlunda, men det är en gråzon, resonerar Sebastian Olofsson.
Att sända ut ett eftersöksekipage i ett vargrevir hade även kunnat innebära att hunden började spåra en frisk varg.
– Det var svårt att veta att inte var fel varg som spårades.

För upp frågan på högre nivå
Händelsen gör att länsstyrelsen kommer att föra upp frågan på högre nivå.
– Det behöver jobbas för att vi antingen får nya förutsättningar för hur skyddsjakt kan beslutas, eller en omformulering av paragraf 40 c.
Nu sköts vargen när spårsnön gjorde att länsstyrelsen kunde upptäcka tiken som gick på tre ben.

”Tiken var mycket mager”
Än så länge går det bara att spekulera i varför vargen var så svårt skadad.
– Den var mycket mager, berättar Sebastian Olofsson.
Tiken kan ha blivit påkörd, eller sparkad av en älg på ryggen, så den blev förlamad.
– Det kan också vara en skada från en annan varg. Vargar lever ett farligt liv, sammanfattar Sebastian Olofsson.