Värnarorganisationernas försök att underskatta en redan underskattad vargstam är direkt oförskämt, tycker Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.
Foto: Bertil Pettersson Värnarorganisationernas försök att underskatta en redan underskattad vargstam är direkt oförskämt, tycker Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

”Jakt ger mer skygga vargar”

Hellre liten vargjakt än ingen alls, tycker JRF-basen

Trots att det är alldeles för lite att ha licensjakt på 22 vargar i fem län i januari är det viktigt att jakten genomförs ändå, tycker Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF).
– Det lättar bördan för några av dem som är vargdrabbade och gör att några av vargarna blir mer skygga, säger hon.

Solveig Larsson syftar på att jakttryck mot fem enskilda revir i alla fall kan bidra till att vargarna som överlever i flocken får den naturliga skygghet som vilda djur ska ha.
– Varje dag ser vi i media hur närgångna vargar ställer till problem, både i storstadsområden och på landsbygden, konstaterar JRF-basen.
Grundproblemet när det gäller det små jaktkvoterna i de fem berörda länen är att länsstyrelserna utgått från varginventeringar som grovt underskattar antalet vargar. Den officiella siffran 355 vargar tar inte heller hänsyn till de vargvalpar som föddes i våras.

Ungvargar ställer till oreda
– Och det är vargarna från de senaste föryngringarna som ställer till väldigt mycket oreda, kommenterar Solveig Larsson.
De stora problemen får de vargdrabbade i områden där det inte blir vargjakt.
– Dessa stackare får en allt mer ohållbar situation. Jag förstår att de inte känner att de möts med respekt från myndigheterna, säger Solveig Larsson.

Ny modell för varginventeringar
Till den inventering som görs färdig under februari 2019 ska det finns en ny modell för hur vargstammens storlek ska beräknas.
Men om de metoder som används tills dess är osäkra är den nya modell som vargforskaren Guillaume Chapron tagit fram ännu mer osäker, tycker JRF-basen.
– Det här är väldigt komplicerade statistiska modeller. Till och med Naturvårdsverket anser att Chaprons metod inte går att använda, förklarar Solveig Larsson.

Hävdar att det är färre vargar
Bevarandesidan kämpar redan mot den beslutade licensjakten som ska genomföras i januari. De hävdar att antalet vargar inte var 355, utan 257 i samband med varginventeringen som gjordes i slutet av förra vintern. Rovdjursföreningen, och andra värnarorganisationer, har kommit fram till den siffran genom en annan räkneövning än berörda myndigheter utgår från.
Antalet familjegrupper som hittas under den pågående inventeringen ska multipliceras med 7,67, istället för att multiplicera med 10 när det gäller valpkullar som fötts året innan, anser bevarandesidan.
– Deras försök att underskatta en redan underskattad vargstam är direkt oförskämt, anser Solveig Larsson.