75 lodjur får fällas i lojakten som börjar den första mars. Det är långt under vad både jägarorganisationerna och två länsstyrelser begärt.
Foto: Mats Bildström 75 lodjur får fällas i lojakten som börjar den första mars. Det är långt under vad både jägarorganisationerna och två länsstyrelser begärt.

Jakt på 75 lodjur i vinter

Tilldelningen i vinterns lojakt ökar med 24 djur jämfört med 2006 till sammanlagt 75. Utanför renskötselområdet är det endast 46 lodjur som får skjutas i sju olika län. På grund av överskjutningarna under den förra lojakten inför Naturvårdsverket hårdare regler. Jaktledaren måste rapportera fällda eller påskjutna djur inom en timme. Förra lojakten var det tre timmar som gällde. Det var så mycket lo att till exempel jägarna i Dalarna sköt över sin kvot med hundra procent redan på lojaktens premiärdag.

Naturvårdsverket tillåter jakt på 75 lodjur under 2007. Det är en ökning med 24 djur från 51 under 2006 års jakt.

Jakten får pågå under mars månad.

I två län – Norrbotten och Västernorrlands län – tillåts inte lodjursjakt, enligt förslag av länsstyrelserna.

– Vi har tagit stor hänsyn till länsstyrelsernas förslag om lodjursjakten och den inriktning de angett i sina regionala förvaltningsplaner. Det betyder att de flesta län får den tilldelning länsstyrelserna föreslagit och att tilldelningen delas upp i olika områden, säger Johan Bodegård, tillförordnad chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

I två län blir dock tilldelningen lägre än vad länsstyrelserna föreslagit.

Det är Värmlands och Uppsala län. Tilldelningen blir tio djur för Värmland och sex för Uppsala. Länsstyrelsen föreslog 30 respektive åtta djur.

”Vi måste vara försiktiga”

– Riksdagens mål för lodjursstammen har inte nåtts ännu. Därför måste vi vara försiktiga. Nu motsvarar tilldelningen i landet cirka fem procent av stammen. Vi bedömer att tilldelningen inte försvårar möjligheterna att nå riksdagens mål. Fem procent är också väl inom den marginal som lodjursforskarna bedömt möjlig, säger Johan Bodegård.

Naturvårdsverkets beslut grundas på inventeringar av lodjursstammen och bedömningar om stammen från lodjursforskarna. Stammen har ökat från i fjol, då det var 248 föryngringar (antalet honor som föder ungar).

År 2006 är det 261 föryngringar, varav 153 föryngringar utanför renskötselområdet och 108 inom. Det motsvarar en stam på drygt 1 400 djur.

Den som jagar lodjur måste ha anmält sig som lodjursjägare till jaktregistret.

Den kommande lojakten ökar ansvaret för jaktledaren.

En timme istället för tre

I flera län överskreds kvoten under 2006 års jakt. Därför skärper Naturvårdsverket villkoren för jakten utanför renskötselområdet. Jaktledaren måste rapportera fällda eller påskjutna djur inom en timme och ska hålla kontroll på att tilldelningen i området inte är fylld.

Under 2006 års jakt var det tre timmar som gällde.

Riksdagens mål är att det inom renskötselområdet finns minst 400 lodjur. Nu finns cirka 600.

I Västernorrland och Norrbottens län nås inte de regionala miniminivåerna. Därför tillåts ingen jakt 2007.

Inom renskötselområdet tillåts skyddsjakt på 29 djur. Jakttiden är 1-31 mars. Fällfångst är endast tillåten inom renskötselområdet och under mars månad.

Tilldelningen för Västerbottens län är åtta lodjur, Jämtlands län: 20 lodjur. Inom renskötselområdet i Dalarna får ett lodjur fällas.

46 lodjur utanför renskötselområdet

Utanför renskötselområdet tillåts jakt på sammanlagt 46 lodjur i sju olika län.

Jakttiden är 1-31 mars 2007.

Ingen fällfångst tillåts.

Tilldelningen är i Gävleborgs län åtta djur, Dalarna sju, Värmland tio, Örebro fem, Västmanland fem, Uppsala sex samt Västra Götalands län fem djur.

Naturvårdsverkets beslut ligger långt under vad jägarorganisationerna begärt.

Till exempel har Jägarnas Riksförbund i Västmanland och Värmland ansökt om att det ska bli jakt på 30 lodjur i respektive län i vinter.