Direkt efter att den misslyckade licensjakten på järv hade avslutats lämnade tre samebyar in varsin ansökan om skyddsjakt i förebyggande syfte.
Foto: Shutterstock Direkt efter att den misslyckade licensjakten på järv hade avslutats lämnade tre samebyar in varsin ansökan om skyddsjakt i förebyggande syfte.

Jakt på åtta järvar i samebyar

Sammanlagt åtta järvar får i förebyggande syfte skyddsjagas inom Tåssåsens och Handölsdalens samebyars åretruntmarker. Det har länsstyrelsen i Jämtlands län beslutat efter den misslyckade licensjakten på järv.

Inte en enda järv fälldes under licensjakten på järv i samebyarna Tåssåsens, Handölsdalens och Mittådalens åretruntmarker mellan den 28 november och 31 december.
Därför lämnade de tre samebyarna, direkt efter att licensjakten var avslutad, in ansökningar om skyddsjakt på 15 järvar i samma områden till länsstyrelsen.
Två av dessa ansökningar – de från Tåssåsens och Handölsdalens samebyar – har nu beviljats. Fyra järvar får fällas i förebyggande syfte i vardera samebys område.

Hög förlust till rovdjur
– Båda de här samebyarna har en hög förlust till rovdjur. Just nu är de flesta renarna nere på vinterbetesområdena, men inom några månader kommer byarnas renhjordar upp till de här områdena för att kalva. Då är det en väldigt påtaglig skada, förklarar vilthandläggare Emma Andersson på länsstyrelsen för SVT Nyheter Jämtland.
Anledningen till att skyddsjakten förväntas bli mer lyckad än licensjakten är skillnaden i hur man får jaga järvarna.

Andra villkor under skyddsjakt
Enligt villkoren i skyddsjaktsbesluten får jägarna, precis som under licensjakten, jaga med hund. Dessutom får de använda motorfordon för att söka och ringa spår i terrängen, de får använda åtel, och de får använda helikopter.
Skyddsjakten får pågå till och med den 9 februari.
Mittådalens samebys skyddsjaktsansökan har länsstyrelsen ännu inte tagit ställning till.