Spårsnö kommer att underlätta jakten på ytterligare två Rackstad-vargar i Värmland. Men är den första vargen som fälls ett vuxet djur avbryts skyddsjakten.
Foto: Warren Metcalf/Shutterstock.com Spårsnö kommer att underlätta jakten på ytterligare två Rackstad-vargar i Värmland. Men är den första vargen som fälls ett vuxet djur avbryts skyddsjakten.

Jakt på två till Rackstad-vargar

Det blir skyddsjakt på ytterligare två Rackstad-vargar i Värmland sedan sex hundar attackerats i reviret. Men det kommer bli svårt för jägarna att uppfylla villkoren i det beslut som länsstyrelsen tog på eget initiativ idag.

När jakten börjar i morgon gäller det att försöka fälla en årsvalp om det ska bli två fällda djur. När det första djuret är fällt ska kroppen nämligen undersökas av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.
Visar det sig att det är en vuxen varg är skyddsjakten avslutad.
”Syftet med jakten är att fälla en vuxen individ. Jakten avslutas när man lyckas fälla en vuxen individ. Jakten avslutas dock när två vargar fällts, även om de båda fällda vargarna visar sig vara årsvalpar” skriver länsstyrelsen i dagens beslut.

Svårt se skillnad så här års
Så här års är det i det närmaste omöjligt för en skytt att se skillnad på en vuxen varg och en årsvalp.
Länsstyrelsen har haft spårning i området i veckan för att undersöka om vargarna i området har ett eller två revir. Besked om det finns ännu inte.
Det finns snö i området, så skyddsjakten kommer att underlättas av spårmöjligheterna.
Bilvägarna i området har plogats för att underlätta letandet efter vargspår om det skulle bli ett beslut om ytterligare en skyddsjakt.
Skyddsjakten på ytterligare två Rackstad-vargar får pågå till den 22 december.
Området för skyddsjakten sträcker sig öster om Gunnarskog upp mot de sydvästra delarna utanför Gräsmark. I sydlig riktning är området öster om Arvika.