En extra insamling av vargspillning ska göras under hösten och vintern. Syftet är att se om det finns fler eller färre vargar än den tidigare inventeringen visat.
Foto: Michal Ninger / Shutterstock.com En extra insamling av vargspillning ska göras under hösten och vintern. Syftet är att se om det finns fler eller färre vargar än den tidigare inventeringen visat.

Jakt på vargbajs kan ge nya vargsiffror

I höst och vinter ska en extra inventering av vargspillning genomföras i Sverige. Syftet med insamlingen är att man ska se om det finns fler eller färre vargar än den ordinarie inventeringen visat, skriver länsstyrelsen i Dalarna i ett pressmeddelande.

Inventeringen görs för att få en så korrekt bild som möjligt av totala antalet vargar i landet. Idag beräknas det totala antalet vargar utifrån föryngringar multiplicerat med 10. Genom den extra inventeringen ska denna omräkningsfaktor nu utvärderas för att se om siffran 10 stämmer, alternativt är högre eller lägre. 
Jägare och allmänheten uppmanas hjälpa till att samla prover av vargspillning.

Kan ge ny omräkninngsfaktor för vargstammen
– Genom den här extra spillningsinventeringen hoppas vi nu kunna utvärdera om omräkningsfaktorn ger en riktig uppskattning av det totala antalet vargar. Här ingår individer i familjegrupper, revirmarkerande par, ensamma stationära vargar och vandringsvargar. Allmänhetens och jägarnas deltagande är mycket viktigt för att beslut inom vargförvaltningen ska kunna fattas på rätt grunder, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på länsstyrelsens viltfunktion.
Spillning kan letas i hela länet och det är viktigt att även leta utanför kända revir för att fånga upp så kallade vandringsvargar. Man hittar den ofta på små stickvägar. Eftersom DNA i vargspillning bryts ner fort är det viktigt att skicka den till länsstyrelsen så fort som möjligt efter att den påträffats.