Tapio Mullfors, vildsvinsansvarig i Solberga jaktlag, och Henrik Nyström, som anlitats av Sveaskog för att upprätta en handlingsplan för vildsvin i Degerfors, är nöjda över uppgörelsen.

Jaktlag har handlingsplan för vildsvinen

Bråket mellan fastighetsägare på Bruket i Degerfors och lokala jaktlag som arrenderar mark av Sveaskog har nu stora möjligheter att få ett snyggt slut.

– Vi har skapat en handlingsplan för vildsvinen som passar både jaktlagen och markägaren Sveaskog, säger Henrik Nyström, Örebro läns viltförvaltningsområde. 
Det är en handlingsplan som faller väl in i de råd som yrkesjägaren Poul-Erik Jensen gav till Sveaskog för några veckor sedan. De båda aktuella jaktlagen har kommit överens om att samförvalta vildsvinsstammen. Jaktlagen fick då en större areal som det blir lättare att ha kontroll över. 
Mindre skador för markägarna
Förhoppningsvis kommer också fastighetsägare som tidigare drabbats av skador att märka skillnaden.
Det var för ett par veckor sedan som Sveaskog kallade två jaktlag i Degerfors till möte. Med var Poul-Eric Jensen, yrkesjägare från Skåne med stor erfarenhet av vildsvin. 
Jensen rekommenderade då jaktlagen att skapa en handlingsplan för att få kontroll på vildsvinsstammens storlek, utfodring och avskjutning.
– En sådan handlingsplan har nu jaktlagen kommit överens om och Sveaskog har godkänt de överenskommelser som är gjorda, säger Henrik Nyström. 
Information till fastighetsägare
– Jaktlagen har också tagit fram ett enkelt informationsmaterial som delas ut till fastighetsägare på Bruket i Degerfors där det av olika anledningar funnits problem en längre tid, tillägger han.
Det Henrik Nyström syftar på är att det förekommit olaglig jakt i området. Exempelvis har ett stort antal suggor skjutits och kultingar har lämnats ensamma och drivit vind för våg. 
Jaktlagens representanter, Mikael Folkesson och Tapio Mullfors, ser positivt på att kunna skapa en acceptans för vildsvinen genom den handlingsplan som de nu kommit överens om.
Samarbete mellan jaktlagen
– Vi är två olika jaktlag med marker intill varandra Nu har vi bestämt att ha ett samarbete när det gäller förvaltningen av vildsvinen. Förvaltningen kommer också att leda till att fastighetsägare skadedrabbas i mindre utsträckning, förklarar duon.
Tapio Mullfors, som är ansvarig för vildsvinsförvaltningen i jaktlaget närmast Bruket i Degerfors, uppger att jaktlaget redan nu håller på med temporära åtgärder i form av eltrådar.
– Vi håller nu på att röja en gata längs med fastigheterna på Bruket. Där ska vi sätta upp en eltråd för att hålla vildsvinen och även rådjuren borta på trädgårdarna, förklarar Tapio Mullfors. 
Eltråd i några månader
– Eltråden kommer att sitta uppe några månader framåt. Under den tiden har de fastighetsägare som inte vill ha skador i trädgårdarna möjlighet att sätta upp en egen tråd, tillägger han. 
Det handlar inte om några större kostnader. Som exempel kan nämnas att Granngården i det senaste utskicket sålde 300 meter stängseltråd för 199 kronor. 
Mer av information hur man skyddar sig, och vad det finns för olika alternativ, finns med på det informationsblad som delats ut till hushållen på Bruket.
Sveaskog och berörda jaktlag hade sitt första möte den 1-2 april 2009. En vecka senare träffades de ansvariga i jaktlagen tillsammans med Henrik Nyström, som Sveaskog anlitat för att hjälpa till med upprättandet av en handlingsplan. 
Inga svårigheter
– Det var inte några svårigheter att hitta formen för en handlingsplan, säger Henrik Nyström. 
Båda jaktlagen vill ha en välskött vildsvinsstam, men de vill sköta den själv och slippa exempelvis att mindre nogräknade sitter i utkanterna och skjuter suggor för att tjäna pengar. 
– Jag har sagt det tidigare, men jag säger det igen. Vill man ha problem med vildsvin ska man skjuta suggor. Det går inte att få bort problemen den vägen, de ökar istället, konstaterar Henrik Nyström.
Vinterstam på 50 grisar
Vid det andra mötet kom jaktlagen överens om förvaltningsplanen för vildsvinen i Degerfors. Som förvaltningsmål bestämdes att området Solberga-Ölsboda ska ha en vinterstam på 50 vildsvin. Stammens sammansättning ska i största möjliga mån ha en sammansättning på hälften suggor och hälften galtar.
– För att hitta vägen dit krävs det nu en inventering av vildsvinen över hela området Solberga-Ölsboda, säger Henrik Nyström. 
Jaktstopp före inventeringen
Datum för inventeringen har bestämts och fram tills dess är det jaktstopp. När inventeringsresultaten är klara bestäms sedan hur stor avskjutningen ska vara. För att fastställa resultatet av vinterns och vårens föryngringar skall inventering av stammen ske i början i juni. Mikael Folkesson är påläst när det gäller vildsvinen och menar att 50/50 när det gäller könsfördelningen är det optimala.
– Könsfördelningen mellan suggor och galtar ska tills vidare vara 50/50. Det är nödvändigt för att höja medelåldern på stammen, säger Mikael Folkesson. 
Äldre och klokare suggor
– Detta gäller främst beträffande områdets suggor. Genom en höjning av suggornas medelålder kan vi successivt få en äldre och klokare suggstam som lär sig vilka områden de ska vara i respektive inte vistas i. Vi kan på så sätt minska sannolikheten för problem i närliggande bostadsområden, fortsätter han. 
Inventeringar är nödvändiga för att kunna genomföra en seriös vildsvinsförvaltning. Inventering skall årligen genomföras minst två gånger. Detta skall ske samtidigt för Solberga och Ölsboda. För att få ett statiskt godtagbart underlag för bedömning av stammen skall varje inventeringstillfälle omfatta tre observationstillfällen. 
Så görs inventeringen
Inventeringen görs samtidigt på båda markerna under lika många tillfällen och antal timmar.
– Då ska antal, kön och klockslag när de visar sig noteras. Det ligger sedan till grund när inventeringsresultatet räknas fram. Man kan inte säga att det finns hundra grisar bara för att man på en matplats ser mängder med spår. Man måste veta att svinen har fyra fötter, som de flyttar och sätter en ny spårstämpel varje sekund, kommenterar Mikael Folkesson.
November-december
För att fastställa vinterstammens storlek skall en inventering genomföras under november-december. Inventeringen bör ske före början av födselperioden. Helst bör även inventeringen genomföras före en eventuell större löshundsjakt i området. Idealiskt är om marken i området är snötäckt vid inventeringen.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...