Jaktskandal avslöjades – vad hände sen?

Ripräkningen belönades med årskort av länsstyrelsen. Efter ripinventeringen fuskade Jägareförbundets ordförande i Norrbotten, Roger Kempainen, till sig årskort för småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen, trots att han inte bor i en fjällkommun. Det skedde sedan Owe Geibrink, Jägareförbundets jaktvårdskonsulent, manipulerade namnlistorna om ripinventering.

Det hela avslöjades i höstas av redaktionen på Sveriges Television Nordnytt. Genom bland annat intervjuer, granskningar av offentliga handlingar och journalistiskt grävarbete uppdagades en riktig skandal.

Även köp av jaktkort som stred mot reglerna avslöjades. I det fallet var det flera höjdare inom det statliga gruvföretaget LKAB som fått köpa jaktkort på dispens. Dispensen var dock inte officiellt gällande.

Utan förankring hos länsstyrelsen

Den hade getts av en enskild tjänsteman på länsstyrelsen utan att det var förankrat hos länsstyrelsen i övrigt.

Följderna av avslöjandet har nu lett till att möjligheten till jakt som tidigare bara gällt LKAB-höjdarna nu har blivit allmänna regler och gagnar alla.

En revisionsutredning tillsattes av länsstyrelsen. Den hittade flera missförhållanden i hur länsstyrelsen tillämpade jaktregler och hanterade allmänna handlingar. De fick också kritik för hur de undantagit Jägareförbundet från gällande jaktregler och låtit dem jaga som belöning för arbete de utfört. Även bristen av kontroll över utbetalda bidrag till Jägareförbundet kritiserades, sammanfattar svt.se.