Foto: Mostphotos Antalet fällda älgar i Jämtland minskade drastiskt förra året, nu höjs fällavgifterna.

Jämtland: Höjda fällavgifter för älg

Nu höjer länsstyrelsen i Jämtland fällavgiften för älg. Färre älgar skjuts men pengarna måste in ändå, är det motiv som myndigheten uppger.

Länsstyrelsen i Jämtland har fattat beslut om att höja fällavgifterna för älg. För vuxna djur hamnar avgiften på 450 kronor och för årskalvar på 150 kronor från och med jaktåret 2023/2024.

Negativt inställda

– Vi har gjort en sammanvägd bedömning och utifrån det har vi fattat beslut om ny fällavgift. Vi bedömer att en höjning av fällavgiften är nödvändig för att älgvårdsfonden inte ska urholkas, kommenterar Olov Hallquist Viltchef på Länsstyrelsen.

Tidigare år har omkring 14-15 000 älgar fällts årligen. Senaste året sköts bara 11 000 djur. Länets viltförvaltningsdelegation har lämnat in synpunkter. Majoriteten av ledamöterna är negativt inställda till höjningen, men länsstyrelsen väljer ända att genomföra den.

Stabil älgvårdsfond

– Behoven i älgförvaltningen förändras över tid och länsstyrelsens målsättning är att säkerställa en stabil älgvårdsfond, säger Olov Hallquist och tillägger avseende möjligheten att söka bidrag ur älgvårdsfonden:

– Ofta överskrider ansökningarna de medel som finns tillgängliga från älgvårdsfonden. Det gör att alla ansökningar inte kan beviljas vare sig delvis eller i sin helhet.