JRF anser att tillväxten av vargstammen måste bromsas och föreslår att länsstyrelserna ser till att vargvalpar avlivas i lyorna.
Foto: A.von Dueren / Shutterstock.com JRF anser att tillväxten av vargstammen måste bromsas och föreslår att länsstyrelserna ser till att vargvalpar avlivas i lyorna.

JRF: ”Avliva vargvalpar i lyorna”

(UPPDATERAD) Jägarnas Riksförbund (JRF) anser att det behövs vidtas åtgärder för att minska tillväxten av vargstammen. Ett förslag är att avliva vargvalpar i lyor. Avlivning av valpar har tidigare lanserats av vargvärnaren Anders Bjärvall.

JRF anser att det är nödvändigt att minska tillväxten på vargstammen. Trots att vargstammen har uppnått gynnsam bevarandestatus, och därmed kan förvaltas genom jakt, råder turbulens och oenighet kring jaktens berättigande. 
”En klar majoritet av förbundets medlemmar har ingen förståelse för att en stor del av glesbygdsbefolkningen skall särbehandlas och tvingas leva och verka under ett oacceptabelt rovdjurstryck”, skriver JRF.
JRF anser att koncentrationen av varg i de mellansvenska länen i praktiken fungerar som en avelsstation för en tänkt men i det närmaste utopisk nationell spridning. Detta är helt oacceptabelt.

Vill att valpar ska avlivas i lyor
I en skrivelse till regeringskansliet föreslår JRF att regeringen uppdrar åt de regionalt förvaltande myndigheterna (länsstyrelserna) att i tillväxtbegränsande syfte under föryngringsperioden lokalisera varglyor och avliva valpar.
Det är enligt JRF ”en metod som inte bara är tillväxtbegränsande utan även med fördel kan riktas mot inavlade familjegrupper och därmed minska behovet av en omdebatterad jakt”.

Egentligen ett förslag från vargvärnare
Avlivning av vargvalpar är ingen ny idé.
Anders Bjärvall, tidigare rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket och nu aktiv i Rovdjursföreningen, har framfört det alternativet vid flera tillfällen genom åren. 
Att avliva valparna i lyorna skulle i så fall kunna ersätta licensjakten på varg, tyckte Bjärvall år 2011.
”En liten grupp på fem-sex personer skulle kunna göra hela jobbet. Inte tusentals eller tiotusentals jägare som springer omkring i skogen med sina gevär”, kommenterade han till Sveriges Radio.
Läs om det här: