Bengt Bixo utanför JRF-montern på Fäviken. Men i år tänker inte distriktet delta i mässan och värva nya medlemmar.
Bengt Bixo utanför JRF-montern på Fäviken. Men i år tänker inte distriktet delta i mässan och värva nya medlemmar.

JRF-distrikt hoppar av Fäviken

JFR-distriktet i Jämtland-Härjedalen hoppar av deltagandet i årets upplaga i Fäviken Game Fair. Det är för oklart var Jägarnas Riksförbund står när det gäller att säga nej till frilevande varg, anser distriktet.

– Via vargkommittén med landshövdingen i Uppsala län kommer budskapet att JRF är för gynnsam bevarandestatus för varg. Men till medlemmarna är budskapet att JRF säger nej till varg, kommenterar Bengt Bixo.
Vid distriktets årsmöte omvaldes han som JRF-bas för Jämtland-Härjedalen.
– Nej till frilevande varg är det bästa argumentet vi haft för att värva nya medlemmar. Så länge det saknas klara besked om det här kan vi inte stå och värva på Fäviken, förklarar Bengt Bixo.
I år firar Fäviken-mässan 20-årsjubileum. Men det blir utan JRF-distriktet. Vid årsmötet beslutades enhälligt att inte vara med i år.

Gör endast björnhundstest
”Intill dess att förbundets dubbla budskap i vargfrågan rättas till i enlighet med beslutet att säga nej till frilevande varg avstår distriktet från att arrangera annan aktivitet än test av björnhundar i Hammarstrand. Den aktiviteten är redan beslutat och förberedelserna så gott som färdiga”, står det i beslutet som antogs.
– Vi kan inte stå där i montern på Fäviken och försvara en gynnsam bevarandestatus på varg. Vi får inga av våra medlemmar att ställa upp och delta på mässan när förbundet kör med dubbla budskap i vargfrågan, säger Mats Eriksson, sekreterare i distriktet.

Splittrad förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen är fortfarande splittrad i synen på vargkommittén, som är regeringens försök att medla i vargfrågan. Fyra ledamöter tycker att det var fel att skriva under på kommitténs åsiktsförklaring om bland annat gynnsam bevarandestatus. Fyra ledamöter, plus förbundsbasen Solveig Larsson, anser att det var rätt och att åsiktsförklaringen inte har undanröjt någon avgörande ståndpunkt bland de organisationer som deltar.
Bengt Bixo, som även är förste vice förbundsordförande, deltog i det senaste mötet i förbundsstyrelsen. Då beslutades att Solveig Larsson skall fortsätta att sitta med i vargkommittén tills vidare.

Ska göra en kritisk skrivelse
Varken Bengt Bixo eller någon annan reserverade sig mot det beslutet. Anledningen var att det beslöts att Solveig Larsson ska ta med sig en kritisk JRF-skrivelse till kommitténs nästa möte.
– Skrivelsen ska klargöra att förbundet står för nollvision för varg. Därefter ska det avgöras om förbundet kan sitta kvar i kommittén, säger Bengt Bixo.