– I den polariserade och allt för ofta hätska debatten som förs kring rovdjuren är det ännu viktigare att sekretessen upprätthålls och att jägarnas integritet värnas, säger JRF:s vice ordförande Henrik Tågmark.
Foto: Naturvårdsverket & Jägarnas Riksförbund – I den polariserade och allt för ofta hätska debatten som förs kring rovdjuren är det ännu viktigare att sekretessen upprätthålls och att jägarnas integritet värnas, säger JRF:s vice ordförande Henrik Tågmark.

JRF kritiserar jobb med hemligt jägarregister

”Nytt dråpslag mot förtroendet för Naturvårdsverket”

Jägarnas Riksförbund tycker att det är ännu ett dråpslag mot jägarkårens förtroende för Naturvårdsverket att en inhyrd konsult, med en topposition i Svenska Rovdjursföreningen, har haft tillgång till och hanterat känsliga uppgifter om rovdjursjägare.

Svensk Jakt avslöjade i går att Länsstyrelsen i Jämtlands län har gjort en anmälan till Datainspektionen, efter att det har uppdagats att en inhyrd konsult på Naturvårdsverket har haft tillgång till sekretessbelagda personuppgifter om tusentals rovdjursjägare.

Tillgång till hemligt jägarregister
Konsulten fick i maj 2018 i uppdrag att städa bland noteringar gällande döda björnar i databasen Rovbase. Men Länsstyrelsen i Jämtlands län upptäckte i mars i år att någon som saknade behörighet, det vill säga konsulten, har gjort ändringar i adresser över norska lodjursjägare. Det betyder att konsulten också har haft möjlighet att göra slagningar i det hemliga registret över svenska jaktledare och jägare som har skjutit rovdjur.
Till saken hör att konsulten, enligt Svensk Jakt, tidigare har arbetat med rovdjursfrågor åt Naturvårdsverket. Sedan han avslutade sin anställning ska han ha gjort sig känd som en av landets mesta rovdjurförespråkare. Vid tillfället för uppdraget var han dessutom förtroendevald på en toppost i Svenska Rovdjursföreningen.

Ett dråpslag mot förtroendet
Jägarnas Riksförbund, JRF, reagerar i dag med bestörtning på det som har avslöjats. I ett pressmeddelande skriver Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig:
– Detta är ännu ett dråpslag mot det lilla förtroende som finns kvar hos jägarkåren för Naturvårdsverket. Det visar ännu en gång hur tydliga kopplingarna mellan Naturvårdsverket och bevarandeorganisationerna är och att de kopplingarna uppmuntras internt.
Han fortsätter:
– Att någon jävsprövning inte har gjorts i detta fall är anmärkningsvärt. En person med sådana extrema sympatier som denne uppvisat för rovdjurens bevarande och den tydliga kopplingen till en bevarandeorganisation ska självklart inte få arbeta med dessa uppgifter. I den polariserade och allt för ofta hätska debatten som förs kring rovdjuren är det ännu viktigare att sekretessen upprätthålls och att jägarnas integritet värnas.

Kräver att nya rutiner utvecklas
JRF kräver därför att Naturvårdsverket agerar kraftfullt och att den berörda konsulten inte ska få möjlighet att arbeta vidare med frågorna. Dessutom måste rutiner utvecklas som säkerställer att känsliga uppgifter inte hanteras av personer som kan misstänkas komma att missbruka eller sprida dem.
Till Svensk Jakt säger Andreas Zetterberg, nytillträdd chef för Naturvårdsverkets viltanalysenhet:
– Jag avslutade omedelbart konsultens uppdrag och stängde hans behörighet till Rovbase. Det gäller fortfarande, eftersom vi har kvalitetsbrister i systemet som vi måste lösa.
Naturvårdsverket har också gjort en internutredning som inkluderade en jävsprövning av konsulten, eftersom någon sådan inte gjordes i samband med att han anlitades. I jävsprövningen kom man fram till att det inte förekom jäv, eftersom han arbetade på konsultbasis.