Riksviltvårdskonsulenten Jens Gustafsson på Jägarnas Riksförbund (infälld bild) tycker att mötet med inrikesminister Anders Ygeman om EU:s vapendirektiv visar att han vill ta del av jägarnas och skyttarnas synpunkter.
Riksviltvårdskonsulenten Jens Gustafsson på Jägarnas Riksförbund (infälld bild) tycker att mötet med inrikesminister Anders Ygeman om EU:s vapendirektiv visar att han vill ta del av jägarnas och skyttarnas synpunkter.

JRF mötte Ygeman om vapendirektivet

Jägarnas Riksförbund (JRF) hade två representanter med när inrikesminister Anders Ygeman bjöd in till ett möte om vapenfrågorna i går onsdag. Främst handlade det om hur EU:s vapendirektiv kommer att införlivas i svensk vapenlagstiftning när direktivet ligger hos ministern och justitiedepartementet.

Från JRF deltog generalsekreteraren Per Wanström och riksviltvårdskonsulenten Jens Gustafsson.
– Känslan vi fick är att Ygeman vill ta del av jägarnas och skyttarnas åsikter när vapendirektivet ska implementeras och att det ska vara så lättolkat och fördelaktigt som möjligt för vapenägarna, sammanfattar Jens Gustafsson.
De som träffade ministern under gårdagen var de två jägarorganisationerna samt företrädare för vapenhandeln och skytterörelsen.

Kortare handläggning av vapenlicenser
– Det gavs även möjlighet att lyfta andra frågor än vapendirektivet. Vi tog bland annat upp hur hanteringen av vapenlicenser kan bli kortare, säger Jens Gustafsson.
Det finns inga ambitioner från regeringen att göra en totalöversyn av vapenlagstiftningen just nu. Främst handlar det om hur det kommer att bli för de svenska vapenägarna när EU är klara med vapendirektivet. Den beslutsprocessen börjar nå sitt slut när det blir omröstning i parlamentet i mars.

Obligatoriska läkarundersökningar slopat
Till skillnad från ursprungsförslaget handlar det inte längre om ett förbud av alla halvautomatiska studsare med löstagbara magasin. Obligatoriska läkarundersökningar av vapenägare är ett annat förslag som slopats. Däremot finns en otydlig skrivning kvar om krav på femårslicenser för halvautomater.
– Beskedet från Ygeman var att när det gäller läkarundersökningar blir det ingen ändring mot vad som gäller nu. Det blir inga årliga kontroller. Läkarna har kvar den nuvarande anmälningsskyldigheten om de upptäcker olämpliga vapenägare, kommenterar Jens Gustafsson.

Oklarheter om magasinskapacitet
När det gäller bland annat magasinskapacitet finns det oklarheter i det föreslagna direktivet.
– När direktivet ska tolkas av jurister finns det en risk att det inte är politikernas vilja som speglas. Därför är det är viktigt att juridiken skrivs så tydligt som möjligt så att resultatet inte blir annorlunda än vad politikerna tänkt. Eventuella oklarheter måste redas ut innan direktivet beslutas, konstaterar Jens Gustafsson.