JRF och Medborgarskolan har gjort ett samverkansavtal för att utbilda nya jägare. I övrigt ska det bland annat jobbas för att öka möjligheterna för ungdomar och rörelsehindrade att kunna jaga.
Foto: Creative Commons/JRF JRF och Medborgarskolan har gjort ett samverkansavtal för att utbilda nya jägare. I övrigt ska det bland annat jobbas för att öka möjligheterna för ungdomar och rörelsehindrade att kunna jaga.

JRF och Medborgarskolan samverkar

Medborgarskolan och Jägarnas Riksförbund, JRF, har gjort ett samarbetsavtal. Det handlar bland annat om att öka kunskapen och förståelsen för jakt, viltvård, natur och miljö i Sverige. Syftet är också om att utveckla respektive organisation med stöd av varandra.

Samarbetet kan på lång sikt bidra till att skydda hotade djur och miljöer. Förändringar i omvärlden och miljön, och en allt mer urbaniserad befolkning, gör att det finns ett behov av ökad kunskap, anser båda aktörerna,
JRF finns, liksom Medborgarskolan, representerade både lokalt, regionalt och nationellt i Sverige. Tillsammans är det tusentals människor som kan anpassa kunskap till lokala förutsättningar och omsätta den i praktiken.

Tror på grundtankarna
– Det känns verkligen roligt att kunna stötta Jägarnas Riksförbund i deras utveckling. Deras grundtankar om ansvarstagande, frivillighet och samverkan är något vi också tror på, säger Mikaela Mikaelsson, regionchef i Region Nord på Medborgarskolan.
Medborgarskolan och JRF ska även jobba för att öka tillgängligheten och möjligheterna för ungdomar och rörelsehindrade att kunna jaga.

Vässa kursledare för jägarexamen
Medborgarskolan kan bidra med föreningskunskap, kunskap kring att sätta upp utbildningar och administrativt. JRF kan i sin tur kompetensutveckla Medborgarskolans ledare inom jägarexamen och närliggande ämnen.
– Vi ser positivt på denna samverkan och tillsammans kommer vi att utbilda många nya jägare med en hög kunskapsnivå säger Jimmy Låås, utbildningskoordinator hos JRF.