Jägare som till exempel skjutit en varg för att rädda sin hund ska slippa få vapnet beslagtaget som en rutinåtgärd av polisen, anser Jägarnas Riksförbund.
Jägare som till exempel skjutit en varg för att rädda sin hund ska slippa få vapnet beslagtaget som en rutinåtgärd av polisen, anser Jägarnas Riksförbund.

JRF-protest mot vapenbeslag

Jägarnas Riksförbund (JRF) har reagerat på de rutinmässiga vapenbeslagen som polisen har gjort i samband med bland annat skyddsjakter. JRF vänder sig nu till polisen, åklagarmyndigheten, samtliga riksdagspartier samt miljö- och jordbruksdepartementet med en protestskrivelse.

Det senaste fallet inträffade i Värnäs, Värmland, då en varg sköts i samband med en attack mot en jakthund. Inget har hittills framkommit som talar för att brott är begånget, men ändå beslutade åklagaren att jägarens vapen skulle beslagtas.
– Vi kan inte acceptera rutinmässiga vapenbeslag enbart på grund av att djurägare eller jägare utnyttjar paragraf 28 eller till exempel gör förklarliga misstag under legitim jakt då felaktigt djur fälls av misstag, skriver riksviltvårdskonsulenten Ulf Kallin.

Inget behov av beslag

Förbundet påpekar att den nuvarande ordningen innebär att hederliga medborgare som kontrollerats och bedömts lämpliga att inneha vapen behandlas som grova brottslingar, trots att de oftast själva kontaktar polisen.
Dessa jägare hindras från att utöva den verksamhet de har rätt till. Många gånger handlar det även om viktiga viltvårdsinsatser som stoppas.
– Agerandet skapar ett misstroende där jägarna uppfattar att beslutande tjänstemän är emot jakt som företeelse. Förbundet står helt bakom vapenlagens intention att olämpliga personer inte ska inneha vapen. Men vi ser inga som helst behov av dessa rutinmässiga vapenbeslag, konstaterar Ulf Kallin.