Riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs anser att förslaget som Livsmedelsverket nu har lämnat till regeringen är för krångligt och att det inte kommer att leda till "ett enda extra skjutet vildsvin i Sverige".
Foto: Anna Förster Riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs anser att förslaget som Livsmedelsverket nu har lämnat till regeringen är för krångligt och att det inte kommer att leda till "ett enda extra skjutet vildsvin i Sverige".

JRF sågar slutgiltigt vildsvinsförslag

JRF är mycket kritiskt till Livsmedelsverkets förslag på ny lagstiftning om försäljning av vildsvinskött. ”Det kommer inte att leda till ett enda extra skjutet vildsvin i Sverige”, kommenterar riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs.

Livsmedelsverkets förslag till regeringen om förenklingar för jägare som vill sälja vildsvinskött är nu färdigställt. Materialet – som har varit på remiss hos bland andra Jägarnas Riksförbund, JRF – ska ligga till grund för ny lagstiftning på området.
Målet är att minska vildsvinsstammen samtidigt som köttet tas till vara och jägarna får ersättning.
Av förslaget framgår att Livsmedelsverket vill att jägare ska få möjlighet att leverera mindre mängder vildsvinskött till butiker och restauranger.

Utbildningar krävs
Men om en jägare vill leverera direkt till konsumenter måste hon eller han anmäla hanteringen till länsstyrelsen och gå särskilda utbildningar, och köttet får enbart konsumeras inom kundens hushåll.
Dessutom måste trikintester tas, liksom cesiumprover om området där vildsvinet fälldes påverkades av nedfall från Tjernobyl.
Enligt förslaget ska de jägare som har gått utbildningen få leverera kött från högst 20 vildsvin per år direkt till konsumenter.

”För krångligt”
JRF:s riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs är kritisk till Livsmedelsverkets förslag och tycker inte att myndigheterna har lyssnat tillräckligt på remissinstanserna.
– Det är för krångligt. Jag har svårt att se varför vildsvinsjägarna måste gå både en viltundersökarutbildning plus en påbyggnadsutbildning för att få leverera vildsvin till privatpersoner, säger han.

Vill inte jaga med förlust
Mikael Hultnäs anser också att kravet på provtagning för cesium är förfelat eftersom det inte är kopplat till subventioner. Då jägarna riskerar att gå med ekonomisk förlust kommer jaktlusten att minska.
– Det är av yttersta vikt att både trikin- och cesiumprover subventioneras. Om så inte görs riskerar jägare i flera län och kommuner att i praktiken uteslutas från möjligheten att sälja vildsvin till privatpersoner.
Slutligen kallar han förslaget att köttet enbart får konsumeras inom kundens hushåll för ”absurt”.
– Det finns inga reella möjligheter för myndigheter att kontrollera detta utan gör förslaget enbart farsartat.