Det blev många slutna voteringar om valen till förbundsstyrelsen.
Foto: Johan Boström Det blev många slutna voteringar om valen till förbundsstyrelsen.

JRF stöder inte eftersöksbojkotten

Vid årsstämman har Jägarnas Riksförbund (JRF) sagt nej till att stödja eftersöksstrejken på trafikskadat vilt. Dessutom har stämman gjort ett uttalande att regeringen skall stödja Schweiz begäran om ändringar i art- och habitatdirektivet.

Helgen den 9-10 juni höll Jägarnas Riksförbund sin årsstämma på Visingsö utanför Jönköping. Stämman inleddes med att Jönköpings landshövding hälsade alla välkomna och kommunstyrelsens ordförande berättade om kommunens verksamhet.

Bixo förste vice ordförande
Efter personvalen hade förbundsstyrelsens fått en förändrad sammansättning, likaså valberedningen. Till ny förste vice ordförande valdes Bengt Bixo från Jämtland. Bengt Bixo sitter sedan tidigare i förbundsstyrelsen.
Henrik Tågmark, tidigare förste vice ordförande, fick kliva av och avtackades vid stämmans slut.
Ny i förbundsstyrelsen är Lotta Perkovic från Gävleborg där hon jobbar som väktare till vardags. I förbundsstyrelsen önskar hon driva frågor om rovdjuren med inriktning på varg och björn. Lotta är idag sekreterare i distrikt och avdelning i Gävleborg.


Nya i valberedningen

I de tre övriga valen till förbundsstyrelsen återvaldes Börje Karlsson från Stockholm. Preben Gardner från Östergötland valdes tillbaka in i förbundsstyrelsen efter ett års frånvaro. Till valberdningen valdes Anders Lindström från Stockholm och han blev tillika ordförande i valberedningen. Lars Kristiansson från Halland ersatte Rolf Såge i valberedningen.


Frustration i rovdjursförvaltningen

Inga Ängsteg från Viltskadecenter höll föredrag under lördagen. Hon konstaterade att det inte finns några politiskt fattade beslut om en nivå för vargstammen. Ett exempel på den frustration som råder i rovdjursförvaltningen är Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland.
– Han har ledsnat och sagt upp sig, konstaterade Inga Ängsteg.


Nej till eftersöksstrejken

En enig stämma avslog en motion om att ställa sig bakom bojkotten av eftersök på trafikskadat vilt. Anders Nilsson, ombud från Stockholmsdistriktet, förklarade varför.
– Jägarkåren måste i alla lägen visa att vi ställer upp för lidande djur. Vi säger nej till bojkotten för det skulle vara att binda ris för egen rygg, kommenterade Anders Nilsson.

Han hade en annan lösning på eftersök i vargmarker.

– Åk och påbörja eftersöket. Rapportera sedan till polisen att det inte går att genomföra på grund av varg. Det kommer kosta pengar och ger dessutom en tydlig signal till politiker och myndigheter, ansåg Anders Nilsson.
Hans inlägg väckte applåder från resten av ombuden. Det gjordes inga fler inlägg efter hans kommentar. Beslutet att avslå motionen om stöd för bojkotten togs utan debatt.


Ändra Bernkonventionen

Stämman har gjort ett uttalande om Bernkonventionen, om skydd för arter och djur, där Schweiz redan har gått in och begärt ändringar i konventionen. Stämman krävde att regeringen skall stödja Schweiz och begära undantag i art- och habitatdirektivet.

Det skulle göra det möjligt att till exempel förvalta vargarna i Sverige med hjälp av jakt.