Foto: JRF & Shutterstock – Vi vill hjälpa regeringen att säkerställa att dess ambition att sänka vargstammen kan genomföras omgående när utredningen har rapporterats nästa år, säger JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

JRF vill att regeringen säkerställer att vargstammen kan minskas

Jägarnas Riksförbund uppmanar regeringen att säkerställa att en sänkning av det nationella referensvärdet för vargstammen får genomslag i miniminivåerna inför 2025 års licensjakt efter varg.

Det är i en skrivelse till regeringen som Jägarnas Riksförbund, JRF, påpekar att myndigheterna under våren 2024 ska besluta om nya miniminivåer för varg, men att det nationella referensvärdet – i dagsläget 300 vargar – inte ska rapporteras till EU förrän 2025. Och att ”den dåliga synkroniseringen är ett problem för vargförvaltningen”.

Efter att miniminivåerna har fastställts för fem år framåt och innan det nationella referensvärdet för antalet vargar i Sverige ska rapporteras till EU ska nämligen resultatet av Naturvårdsverkets pågående utredning om en möjlig sänkning av referensvärdet rapporteras till regeringen, det vill säga den 30 juni 2024.

Föreslår två alternativ

JRF anser därför att regeringen redan nu, via sina regleringsbrev till Naturvårdsverket och länsstyrelserna som överlämnas i dagarna, ska säkerställa att en minskning av vargpopulationen kan ske.

Förbundet föreslår två alternativ. Antingen att möjliggöra för en justering av miniminivåerna när utredningen har presenterats, eller att länsstyrelserna i de södra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena får avvakta med att lämna in förslag på nya miniminivåer till dess att ett nytt referensvärde har fastställts.

Vill hjälpa regeringen

– Förbundsstyrelsens hade möte förra veckan och resonerade kring arbetet med miniminivåer och avrapporteringen till EU. Det resulterade i att vi vill hjälpa regeringen att säkerställa att dess ambition att sänka vargstammen kan genomföras omgående när utredningen har rapporterats nästa år, så att inte låsningar uppstår på grund av regelverken, säger JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.